Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – czerwiec 2017 r.

Choć w czerwcu zakończył działalność jeden fundusz indeksowy (subfundusz Ipopema m-Indeks został przekształcony w subfundusz Ipopema Emerytura Plus) wartość środków finansowych zarządzana przez ten typ podmiotów uległa zwiększeniu. Według obliczeń dokonanych na podstawie danych na temat wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych w Polsce gromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, w końcu minionego miesiąca WAN 9 funduszy indeksowych wyniosła 398,1 mln zł i była o 13,7 mln zł (3,6%) wyższa niż w końcu maja. W pierwszym półroczu 2017 roku aktywa funduszy indeksowych wzrosły o 97,9 mln zł (32,6%), podczas gdy w analogicznym okresie 2016 roku zwiększyły się tylko o 31,4 mln zł (13,5%).

Jedynie trzy akcyjne (sub)fundusze indeksowe mogły pochwalić się w czerwcu wzrostem wartości aktywów. Zdecydowanie największy wzrost stał się udziałem subfunduszu Ipopema Short Equity – o 23,2 mln zł (167%). W rezultacie podmiot ten osiągnął rekordowy poziom aktywów (37,0 mln zł – dotychczas największymi aktywami zarządzał w styczniu 2016 r. – było to 36,4 mln zł) i stał się trzecim co do wielkości (po Quercus lev i Quercus Gold) funduszem indeksowym w naszym kraju. Z kolei największy spadek WAN (o 6,5 mln zł) zanotował subfundusz ING BSK Indeks WIG20. Podobna sytuacja miał miejsce też w maju (spadek aktywów o 6,4 mln zł) i w konsekwencji w ciągu dwóch miesięcy aktywa tego podmiotu zmniejszyły się aż o 46,2%.

WAN sześciu funduszy naśladujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI oraz subfundusz ING BSK Indeks WIG 20 zarządzany przez Amundi TFI) wzrosła w czerwcu o 6,5% do 301,0 mln zł. Natomiast wartość aktywów dwóch funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy zagranicznych rynków akcji (subfundusze ING BSK Indeks MSCI EMU i ING BSK Indeks S&P 500 zarządzane przez Amundi TFI) zmniejszyła się o 6,1% do 22,6 mln zł.

Subfundusz Quercus Gold, którego deklarowanym celem inwestycyjnym jest odzwierciedlanie zmian cen na rynku złota inwestycyjnego, po raz pierwszy w tym roku odnotował spadek WAN – o 3,2 mln zł (4,1%) do 74,5 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.