Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w górę

Według naszych obliczeń, dokonanych na podstawie informacji zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) o wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych zarejestrowanych w Polsce, we wrześniu WAN ośmiu funduszy indeksowych zwiększyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 12,3 mln zł (6,1%) do 215,0 mln zł. W trzech pierwszych kwartałach 2015 roku aktywa tej grupy funduszy wzrosły o 23,7 mln zł (12,4%), podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku zwiększyły się o 3,0 mln zł (1,5%).

We wrześniu największy wzrost aktywów zanotowały subfundusze Ipopema Short Equity (o 5,3 mln zł do 12,0 mln zł – najwyższego poziomu w historii) oraz Quercus lev (o 5,6 mln zł do 125,9 mln zł). Spadek aktywów stał się udziałem jedynie funduszu Ipopema m-Indeks FIO – o 1,9 mln zł do 35,8 mln zł. Ogółem WAN siedmiu funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO, Ipopema m-Indeks i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI oraz subfundusz UniBessa zarządzany przez Union Investment TFI) zwiększyła się w minionym miesiącu o 5,7% do 198,0 mln zł.

Aktywa subfunduszu Quercus Gold dążącego do odwzorowywania zmian cen na rynku złota inwestycyjnego wzrosły we wrześniu o 1,64 mln zł (10,7%) do 17,0 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.