Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych spadły w październiku o blisko 6 mln zł

Po bardzo znaczącym przyroście aktywów funduszy indeksowych we wrześniu, w październiku spadek wartości aktywów ulokowanych w tej grupie funduszy inwestycyjnych w Polsce. Według danych zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) oraz według informacji o wartości aktywów uruchomionego w końcu września funduszu Altus short zmniejszyły się one w minionym miesiącu 5,9 mln zł (4,0%) do 140,83 mln zł. Był to pierwszy spadek aktywów funduszy indeksowych od lutego br. Od początku 2012 r. aktywa tych funduszy zwiększyły się o 42,76 mln zł, czyli o 43,6%.

Według danych IZFiA wartość środków finansowych ulokowanych w trzech funduszach indeksowych odwzorowujących indeksy rynku akcji lub indeksy pochodne indeksów akcyjnych (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI oraz fundusz Ipopema m-Indeks FIO zarządzany przez Ipopema TFI) zmniejszyła się w październiku o 7,14 mln zł (5,0%) do 135,74 mln zł. Aktywa utworzonych na początku maja br. sześciu towarowych funduszy indeksowych (są one powiązane z cenami złota, ropy naftowej i pszenicy – Quercus Gold lev, Quercus Gold short, Quercus Oil lev, Quercus Oil short, Quercus Wheat lev i Quercus Wheat short), które przez IZFiA są klasyfikowane jako fundusze towarowe, wzrosły w ubiegłym miesiącu o 1,28 mln zł (33,5%) do 5,09 mln zł. Natomiast według danych Altus TFI aktywa funduszu Altus short zwiększyły się w październiku o 0,01 mln zł do 0,06 mln zł.

Spośród akcyjnych i pochodnych akcyjnych funduszy indeksowych w październiku najbardziej wzrosła wartość aktywów netto subfunduszu Quercus short, który odwzorowuje wyniki indeksu WIG20 short – o 2,14 mln zł do 36,04 mln zł. Wartość jego jednostki uczestnictwa wzrosła w minionym miesiącu o 2,9%. Wzrost aktywów odnotował także fundusz Ipopema m-Indeks FIO naśladujący wyniki indeksu mWIG40 – o 0,39 mln zł do 13,99 mln zł (jednostka uczestnictwa tego funduszu zyskała na wartości 2,0%). Spadek aktywów odnotował natomiast Quercus lev (jest on powiązany z indeksem WIG20 lev) – o 9,68 mln zł do 85,71 mln zł (wartość jego jednostki zniżkowała w październiku o 5,8%). Jednostka uczestnictwa funduszu Altus short zyskała na wartości 2,7%.

Wśród towarowych funduszy indeksowych zarządzanych przez Quercus TFI wzrost aktywów zanotowały trzy subfundusze (największy – Quercus Gold lev – o 1,25 mln zł), natomiast trzy odnotowały spadek wartości aktywów (największy – Quercus Wheat lev – o 0,24 mln zł). Największymi aktywami w tym gronie zarządzają subfundusze Quercus Gold lev (1,94 mln zł) oraz Quercus Wheat short (1,66 mln zł). Spośród towarowych funduszy indeksowych najwyższą stopę zwrotu wypracował w październiku Quercus Oil short (6,9%), natomiast największą stratę poniósł Quercus Oil lev (-13,1%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.