Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych spadły po raz pierwszy od pięciu miesięcy

W kwietniu, po raz pierwszy w 2016 r., aktywa funduszy indeksowych w Polsce uległy zmniejszeniu. Według naszych obliczeń dokonanych na podstawie danych zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) o wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych, w minionym miesiącu WAN 10 funduszy indeksowych (w obliczeniach nie był już brany pod uwagę subfundusz UniBessa, którego likwidacja rozpoczęła się 19 kwietnia) zmniejszyła się o 31,8 mln zł (najwięcej od grudnia 2013 r.) (10,5%) do 271,5 mln zł. W pierwszych czterech miesiącach 2016 roku aktywa tej grupy funduszy zwiększyły się o 39,6 mln zł (17,1%), podczas gdy w tym samym okresie 2015 r. wzrosły o 40,0 mln zł (20,9%).

Wśród dziewięciu (sub)funduszy dążących do odwzorowania indeksów akcyjnych (lub ich pochodnych), tylko cztery zdołały w ubiegłym miesiącu powiększyć swoje aktywa. W przypadku większości były to jednak minimalne wzrosty WAN – największy stał się udziałem subfunduszu Altus short (o 0,82 mln zł (12,0%)). Pozostałe (sub)fundusze odnotowały obniżkę wartości zarządzanych środków finansowych, przy czym w przypadku dwóch podmiotów były to spadki bardzo znaczące: WAN subfunduszu Quercus lev zmniejszyła się o 16,05 mln zł (-10,7%), a subfunduszu Ipopema short equity o 16,67 mln zł (-55,3%). Kilkumilionowego spadku wartości aktywów doświadczył również fundusz Ipopema m-Indeks FIO (-3,54 mln zł) – w jego przypadku był to szósty z kolei i dziewiąty w ostatnich 12 miesiącach miesięczny spadek aktywów (w ostatnim roku zmniejszyły się one o 45,3%).

Ogółem WAN siedmiu funduszy odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO, Ipopema m-Indeks i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI oraz subfundusz ING BSK Indeks WIG 20 zarządzany przez Amundi TFI) zmniejszyła się w kwietniu o 14,1% do 222,8 mln zł. Aktywa funduszy indeksowych naśladujących indeksy zagranicznych rynków akcji (subfundusze ING BSK Indeks MSCI EMU i ING BSK Indeks S&P 500 zarządzane przez Amundi TFI) zwiększyły się w ubiegłym miesiącu o 4,2% do 9,4 mln zł.

Czwarty z rzędu wzrost aktywów zanotował subfundusz Quercus Gold, którego celem inwestycyjnym jest odwzorowywanie zmian cen na rynku złota inwestycyjnego. Tym razem jego WAN zwiększyła się o 4,2 mln zł (12,0%) osiągając rekordowy w historii poziom 39,3 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.