Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych przekroczyły w końcu grudnia 2012 r. poziom 160 mln zł

W końcu grudnia 2012 r. aktywa funduszy indeksowych w Polsce przekroczyły wartość 160 mln zł. Według danych o wartości aktywów poszczególnych funduszy gromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) wzrosły one w ubiegłym miesiącu o 9,8 mln zł (6,5%) do 161,33 mln zł. W całym 2012 r. aktywa funduszy indeksowych zwiększyły się o 63,27 mln zł, czyli o 64,5%.

Według danych IZFiA wartość środków finansowych ulokowanych w pięciu funduszach indeksowych odwzorowujących indeksy rynku akcji lub indeksy pochodne indeksów akcyjnych (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI i subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI) zwiększyła się w grudniu o 6,89 mln zł (4,8%) do 150,69 mln zł. Natomiast aktywa utworzonych na początku maja 2012 r. sześciu towarowych subfunduszy indeksowych (są one powiązane z cenami złota, ropy naftowej i pszenicy – Quercus Gold lev, Quercus Gold short, Quercus Oil lev, Quercus Oil short, Quercus Wheat lev i Quercus Wheat short), które przez IZFiA są klasyfikowane jako fundusze towarowe, wzrosły w minionym miesiącu o 2,92 mln zł (37,9%) do 10,64 mln zł.

Spośród akcyjnych i pochodnych akcyjnych funduszy indeksowych w grudniu najbardziej wzrosła wartość aktywów netto subfunduszu Quercus lev, który odwzorowuje wyniki indeksu WIG20 lev – o 7,47 mln zł do 110,93 mln zł. Wartość jego jednostki uczestnictwa wzrosła w minionym miesiącu o 13,6%. Minimalny wzrost aktywów (o 91 tys. zł do 14,30 mln zł) odnotował także fundusz Ipopema m-Indeks FIO naśladujący wyniki indeksu mWIG40 (jednostka uczestnictwa tego funduszu zyskała na wartości 1,7%). Spadki aktywów odnotowały natomiast Quercus short (jest on powiązany z indeksem WIG20 lev) – o 0,77 mln zł do 25,31 mln zł (wartość jego jednostki zniżkowała w grudniu o 6,3%) oraz Altus short – o 4 tys. zł do 44 tys. zł (jego jednostka uczestnictwa straciła na wartości 9,1%). Debiutujący w grudniu subfundusz Ipopema Short Equity zgromadził w końcu miesiąca aktywa o wartości 99,8 tys. zł.

Wśród towarowych funduszy indeksowych zarządzanych przez Quercus TFI wzrost aktywów zanotowały cztery subfundusze (największy – Quercus Wheat lev – o 2,75 mln zł), natomiast spadki wartości aktywów zanotowały Quercus Wheat short (o 497 tys. zł) i Quercus Gold lev (o 39 tys. zł). Największymi aktywami w tym gronie zarządzają subfundusze Quercus Wheat lev (4,23 mln zł) oraz Quercus Gold lev (2,46 mln zł). Spośród towarowych funduszy indeksowych najwyższą stopę zwrotu wypracował w grudniu Quercus Wheat short (9,6%), natomiast największą stratę poniósł Quercus Wheat lev (aż -18,3%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.