Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych przekroczyły po raz pierwszy ćwierć miliarda złotych

Początek 2016 roku przyniósł kontynuację rozpoczętej w grudniu dobrej passy dla segmentu funduszy indeksowych w Polsce. Według naszych obliczeń, dokonanych na podstawie danych zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) o wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych w Polsce, w minionym miesiącu WAN jedenastu funduszy indeksowych wzrosła o 24,3 mln zł (10,5%) do 256,2 mln zł. To najwyższy poziom aktywów tej kategorii funduszy w dotychczasowej historii.

Źródło tak dobrego rezultatu tkwi we wzroście aktywów dwóch funduszy indeksowych typu short, które starają się podążać za indeksem WIG20 short. Aktywa subfunduszu Quercus short zwiększyły się bowiem w styczniu o 17,7 mln zł (79,1%) do 40,1 mln zł, zaś subfunduszu Ipopema short equity o 18,4 mln zł (102,7%) do 36,4 mln zł. Na przeciwnym biegunie znalazł się subfundusz Quercus lev, którego aktywa zniżkowały o 12,3 mln zł (11,0%) do 99,5 mln zł (mimo to jest nadal zdecydowanie największym funduszem indeksowym w Polsce). Ogółem WAN 8 funduszy odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO, Ipopema m-Indeks i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI, subfundusz UniBessa zarządzany przez Union Investment TFI oraz subfundusz ING BSK Indeks WIG 20 zarządzany przez Amundi TFI) zwiększyła się w styczniu o 11,2% do 229,9 mln zł.

Aktywa funduszy indeksowych naśladujących indeksy zagranicznych rynków akcji (subfundusze ING BSK Indeks MSCI EMU i ING BSK Indeks S&P 500 zarządzane przez Amundi TFI) spadły w minionym miesiącu o 7,9% do 7,7 mln zł. Natomiast subfundusz Quercus Gold, którego celem inwestycyjnym jest odwzorowywanie zmian cen na rynku złota inwestycyjnego, w końcu stycznia zarządzał środkami o wartości 18,6 mln zł (drugi najlepszy wynik w historii) – o 10,8% wyższymi niż w końcu grudnia.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.