Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych przekroczyły 300 mln złotych

Już czwarty miesiąc z rzędu odnotowaliśmy istotny wzrost wartości aktywów funduszy indeksowych w Polsce. Według naszych obliczeń, dokonanych na podstawie danych zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) o wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych, w marcu WAN jedenastu funduszy indeksowych zwiększyła się o blisko 26 mln zł (25,98 mln zł, 9,4%) do rekordowego poziomu 303,3 mln zł. W pierwszym kwartale 2016 roku aktywa tej grupy funduszy zwiększyły się już o 71,5 mln zł (30,8%), podczas gdy w analogicznym okresie 2015 r. wzrosły zaledwie o 10,8 mln zł (5,7%). To zdecydowanie najlepszy początek roku funduszy indeksowych w historii ich obecności na polskim rynku finansowym.

Zdecydowanym liderem rynku funduszy indeksowych w marcu (biorąc pod uwagę wzrost WAN) był subfundusz Quercus lev mający za zadanie odwzorowywać wyniki indeksu WIG20 lev – jego aktywa zwiększyły się bowiem aż o 30,2 mln zł do 149,9 mln zł (najwięcej od kwietnia 2015 r.). Ponadmilionowy wzrost WAN stał się także udziałem subfunduszy Quercus Gold (+3,80 mln zł) i ING BSK Indeks WIG 20 (+1,98 mln zł). Największy spadek wartości aktywów netto odnotowały natomiast subfundusze typu „short”: Ipopema Short Equity (o 3,96 mln zł), Quercus short (o 3,58 mln zł) i Altus Short (o 2,64 mln zł).

Ogółem WAN ośmiu funduszy odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO, Ipopema m-Indeks i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI, subfundusz UniBessa zarządzany przez Union Investment TFI oraz subfundusz ING BSK Indeks WIG 20 zarządzany przez Amundi TFI) zwiększyła się w marcu o 8,8% do 259,3 mln zł. Aktywa funduszy indeksowych naśladujących indeksy zagranicznych rynków akcji (subfundusze ING BSK Indeks MSCI EMU i ING BSK Indeks S&P 500 zarządzane przez Amundi TFI) zwiększyły się w ubiegłym miesiącu o 15,3% do 9,0 mln zł.

Subfundusz Quercus Gold, którego celem inwestycyjnym jest odwzorowywanie zmian cen na rynku złota inwestycyjnego, w końcu marca zarządzał rekordowymi środkami o wartości 35,1 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.