Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych powoli w górę

Sierpień był trzecim z kolei miesiącem wzrostu aktywów funduszy indeksowych w Polsce. Według obliczeń dokonanych na podstawie danych na temat wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych w Polsce gromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, w minionym miesiącu WAN 10 funduszy indeksowych zwiększyła się o 4,85 mln zł (1,8%) do 276,4 mln zł. W pierwszych ośmiu miesiącach 2016 roku aktywa tej grupy funduszy inwestycyjnych wzrosły o 44,5 mln zł (19,2%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku zwiększyły się o 11,3 mln zł (5,9%).

Wśród dziewięciu (sub)funduszy dążących do jak najdokładniejszego odzwierciedlania wyników inwestycyjnych indeksów akcyjnych (lub ich pochodnych) wzrost WAN odnotowało sześć. Nie były to jednak wzrosty znaczące – jedynie dwa podmioty zwiększyły stan aktywów o ponad 1 mln zł: Quercus lev o 5,1 mln zł do 137,2 mln zł (to największy fundusz indeksowy w Polsce) oraz Ipopema m-Indeks FIO o 2,1 mln zł do 21,1 mln zł. Spadek aktywów stał się udziałem trzech subfunduszy, z czego największy – 1,3 mln zł – miał miejsce w przypadku subfunduszu Quercus short. W sumie WAN siedmiu funduszy odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO, Ipopema m-Indeks i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI oraz subfundusz ING BSK Indeks WIG 20 zarządzany przez Amundi TFI) wzrosła o 2,4% do 218,7 mln zł. Aktywa funduszy indeksowych naśladujących indeksy zagranicznych rynków akcji (subfundusze ING BSK Indeks MSCI EMU i ING BSK Indeks S&P 500 zarządzane przez Amundi TFI) zwiększyły się o 4,4% do 11,1 mln zł.

Aktywa subfunduszu Quercus Gold, którego deklarowanym celem inwestycyjnym jest odwzorowywanie zmian cen na rynku złota inwestycyjnego, zmniejszyły się po raz pierwszy od grudnia 2015 r. W końcu sierpnia subfundusz ten zarządzał środkami finansowymi o wartości 46,7 mln zł – o 0,8 mln zł mniejszymi niż miesiąc wcześniej.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.