Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych ponownie w dół

Styczniowy wzrost wartości aktywów netto (WAN) funduszy indeksowych będący efektem napływu kapitału do subfunduszu Altus Short okazał się niestety krótkotrwały. W lutym inwestorzy wycofali z tego funduszu niemal wszystkie środki finansowe, które wpłynęły do niego w pierwszym miesiącu 2015 r., w rezultacie czego spadły także aktywa analizowanej kategorii powierników. Według naszych obliczeń, które zostały przeprowadzone na podstawie danych o wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), w lutym 2015 r. WAN funduszy indeksowych zmniejszyła się o 9,8 mln zł (4,7%) do 197,3 mln zł. W pierwszych dwóch miesiącach 2015 r. aktywa funduszy indeksowych w Polsce zwiększyły się o 6,1 mln zł (3,2%), podczas gdy w tym samym okresie 2014 r. wzrost ten był ponad dwukrotnie większy i wyniósł 15,7 mln zł.

WAN sześciu funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI oraz subfundusz UniBessa zarządzany przez Union Investment TFI) wyniosła na koniec lutego 178,8 mln zł – to o 5,2% mniej niż w końcu stycznia. Poza subfunduszem Altus Short nieznacznie spadły również aktywa subfunduszy Ipopema Short Equity (o 1,3 mln zł) i Quercus short (o 1,2 mln zł). Wśród podmiotów, które odnotowały wzrost wartości zarządzanych środków finansowych, najwięcej zyskał subfundusz Quercus lev (+4,6 mln zł).

Niemal nie zmieniła się w lutym wartość aktywów netto subfunduszu Quercus Gold odwzorowującego zmiany cen na rynku złota inwestycyjnego. W końcu miesiąca jego aktywa sięgały 18,49 mln zł i były wyższe niż w styczniu o 53 tys. zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.