Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych ponownie powyżej poziomu 200 mln zł

Po trzech miesiącach przerwy, we wrześniu wartość aktywów netto (WAN) funduszy indeksowych w Polsce ponownie przekroczyła poziom 200 mln zł. Według naszych obliczeń, na podstawie danych o WAN funduszy inwestycyjnych zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), w minionym miesiącu aktywa sześciu funduszy indeksowych zwiększyły się o 14,0 mln zł (7,2%) do 208,4 mln zł. W pierwszych trzech kwartałach 2014 roku aktywa tej grupy funduszy zwiększyły się o 3,0 mln zł (1,5%), podczas gdy w analogicznym okresie 2013 r. wzrosły aż o 34,5 mln zł (21,4%).

Aktywa pięciu funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI oraz subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI) zwiększyły się w minionym miesiącu o 6,3% do 189,4 mln zł. Wszystkie ww. fundusze zanotowały wzrosty aktywów – największy (o 7,8 mln zł) stał się udziałem naśladującego wyniki indeksu WIG20lev subfunduszu Quercus lev.

Wzrost aktywów o 2,8 mln zanotował także subfundusz Quercus Gold odwzorowujący zmiany cen na rynku złota inwestycyjnego. W końcu września WAN tego funduszu wynosiła 18,9 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.