Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych po raz drugi w tym roku powyżej 220 mln zł

Według naszych obliczeń, przeprowadzonych na podstawie informacji zebranych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) o wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych w Polsce, w październiku WAN ośmiu funduszy indeksowych wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 5,5 mln zł (2,5%) do 220,4 mln zł. W pierwszych dziesięciu miesiącach tego roku aktywa tej kategorii funduszy zwiększyły się o 29,1 mln zł (15,2%), podczas gdy w analogicznym okresie 2014 roku wzrosły o 7,2 mln zł (3,5%).

W październiku największy wzrost aktywów zanotowały subfundusz Quercus lev (o 6,0 mln zł do 131,9 mln zł) oraz fundusz Ipopema m-Indeks FIO (o 2,4 mln zł do 38,0 mln zł). Na największym minusie zakończył ubiegły miesiąc natomiast subfundusz Quercus short – jego aktywa zmniejszyły się o 2,8 mln zł do 15,2 mln zł. Ogółem WAN siedmiu funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO, Ipopema m-Indeks i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI oraz subfundusz UniBessa zarządzany przez Union Investment TFI) zwiększyła się w październiku o 2,1% do 202,2 mln zł.

Według danych IZFiA aktywa subfunduszu Quercus Gold dążącego do odwzorowywania zmian cen na rynku złota inwestycyjnego wzrosły w minionym miesiącu o 1,27 mln zł (7,5%) do 18,3 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.