Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych oscylują wokół 200 mln zł

Od kwietnia 2014 r. aktywa funduszy indeksowych nieprzerwanie oscylują wokół poziomu 200 mln zł (por. wykres) – nie inaczej było w minionym miesiącu. Według naszych obliczeń dokonanych na podstawie danych o wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) w marcu 2015 r. WAN funduszy indeksowych wzrosła o 4,8 mln zł (2,4%) do 202,1 mln zł. W pierwszym kwartale br. aktywa funduszy indeksowych w Polsce zwiększyły się o 10,8 mln zł (5,7%), natomiast w analogicznym okresie ubiegłego roku wzrost ten wyniósł 22,0 mln zł.

WAN siedmiu funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO, Ipopema m-Indeks (nowy fundusz indeksowy – więcej informacji na jego temat można znaleźć tutaj) i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI oraz subfundusz UniBessa zarządzany przez Union Investment TFI) wyniosła na koniec marca 185,5 mln zł, czyli była o 3,7% większa niż w końcu lutego. Największy wzrost aktywów (o 3,5 mln zł) odnotował fundusz Ipopema m-Indeks FIO odwzorowujący indeks mWIG40 obejmujący spółki o średniej kapitalizacji notowane na GPW w Warszawie. Dzięki temu zarządza on obecnie najwyższymi aktywami w swojej historii (38,0 mln zł) wyraźnie ustępując jedynie subfunduszowi Quercus lev naśladującemu wyniki indeksu WIG20lev (127,5 mln zł). Aktywa nowego funduszu indeksowego – subfunduszu Ipopema m-Indeks należącego do funduszu parasolowego Ipopema SFIO – sięgnęły w końcu marca poziomu 398 tys. zł.

Nieznacznie (o 1,9 mln zł) spadła w marcu wartość środków finansowych zarządzanych przez subfundusz Quercus Gold, którego celem inwestycyjnym jest odwzorowywanie zmian cen na rynku złota inwestycyjnego. W końcu minionego miesiąca jego aktywa wynosiły 16,6 mln zł i dawały trzecią pozycję w zestawieniu największych funduszy indeksowych w Polsce.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.