Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych niżej niż w kwietniu

Według naszych obliczeń, na podstawie danych o wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), w maju aktywa netto sześciu działających w Polsce funduszy indeksowych zmniejszyły się o 6,7 mln zł (3,1%) do 204,8 mln zł. Był to zatem już trzeci z kolei miesiąc, w którym aktywa tej grupy funduszy uległy zmniejszeniu. Od początku roku wartość aktywów netto funduszy indeksowych zmniejszyła się o 0,5 mln zł (0,3%), tymczasem w analogicznym okresie zanotowaliśmy wzrost o 16,1 mln zł (10,0%).

Wartość aktywów netto pięciu funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów obniżyła się w minionym miesiącu o 3,5% do 192,1 mln zł. Było to spowodowane równoczesnym spadkiem aktywów subfunduszu Quercus lev naśladującego wyniki indeksu WIG20lev (o 4,1 mln zł do 142,2 mln zł) oraz subfunduszu Quercus short odwzorowującego wyniki indeksu WIG20short (o 3,5 mln zł do 20,1 mln zł). Wartość jednostki uczestnictwa pierwszego z ww. podmiotów spadła w maju o 1,1%, natomiast drugiego subfunduszu wzrosła o 0,1%. Niewielki spadek aktywów odnotował także Altus short (o 0,5 mln zł), natomiast w nieznacznym stopniu zwiększyły się aktywa Ipopema Short Equity i Ipopema m-Indeks FIO (odpowiednio o 0,8 mln zł i 0,4 mln zł).

Czwarty miesiąc z kolei zwiększyły się aktywa netto subfunduszu Quercus Gold – funduszu o charakterze indeksowym odwzorowującego zmiany cen na rynku złota inwestycyjnego. Był to jednak raczej symboliczny wzrost – o 0,3 mln zł (2,1%) (wartość jego jednostki uczestnictwa zmniejszyła się jednak w maju o 3,5%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.