Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych najwyższe od 14 miesięcy

Po ponad rocznym okresie, w czasie którego aktywa funduszy indeksowych w Polsce oscylowały wokół poziomu 200 mln zł, w kwietniu nastąpił wyraźny wzrost wartości środków ulokowanych w tego rodzaju produktach. Według naszych obliczeń, dokonanych na podstawie danych o wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), w ubiegłym miesiącu WAN funduszy indeksowych wzrosła o 29,2 mln zł (14,4%) do 231,2 mln zł – to najwyższy poziom od lutego 2014 r. W pierwszych czterech miesiącach 2015 r. aktywa tej kategorii funduszy zwiększyły się o 40,0 mln zł (20,9%), podczas gdy w analogicznym okresie minionego roku wzrost ten wyniósł 6,1 mln zł (3,0%).

Optymistyczne dane dotyczące wzrostu aktywów w kwietniu muszą jednak zostać skonfrontowane z danymi na temat zmian WAN poszczególnych funduszy. Okazuje się bowiem, że nagły wzrost popularności funduszy indeksowych, to niemal wyłącznie zasługa subfunduszu Quercus lev odwzorowującego wyniki indeksu WIG20 lev – jego aktywa wzrosły w kwietniu o 26,9 mln zł. Co prawda większość pozostałych funduszy także odnotowała wzrosty WAN, były one jednak nieporównywalnie mniejsze niż wynik osiągnięty przez Quercus lev. Wśród nich największy wzrost – o 2,5 mln zł – zanotował fundusz Ipopema m-Indeks FIO, którzy drugi miesiąc z rzędu odnotował rekordowy poziom zarządzanych środków (40,6 mln zł). Ogółem WAN siedmiu funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO, Ipopema m-Indeks i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI oraz subfundusz UniBessa zarządzany przez Union Investment TFI) wyniosła na koniec kwietnia 214,9 mln zł, czyli była o 15,8% większa niż w końcu marca.

Subfundusz Quercus Gold, którego celem inwestycyjnym jest odwzorowywanie zmian cen na rynku złota inwestycyjnego, w końcu kwietnia zarządzał środkami o wartości 16,36 mln zł – o 0,21 mln zł (1,3%) niższymi niż miesiąc wcześniej.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.