Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych bez zmian

Według naszych obliczeń, dokonanych na podstawie danych o wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, w lipcu WAN ośmiu funduszy indeksowych nie uległa zmianie w porównaniu z czerwcem i wyniosła 212,2 mln zł. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy bieżącego roku aktywa tej grupy funduszy inwestycyjnych zwiększyły się o 20,9 mln zł (10,9%), podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku zmniejszyły się o 11,9 mln zł (5,8%).

W lipcu największy wzrost aktywów zanotowały (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO (o 2,5 mln zł do 42,6 mln zł) oraz Ipopema Short Equity (o 1,0 mln zł do 5,6 mln zł). Z kolei największy spadek aktywów miał miejsce w przypadku sub funduszu Quercus lev – o 3,3 mln zł do 131,8 mln zł (to zdecydowanie największy fundusz indeksowy w Polsce). Ogółem WAN siedmiu funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO, Ipopema m-Indeks i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI oraz subfundusz UniBessa zarządzany przez Union Investment TFI) zwiększyła się w lipcu o 0,5% do 197,9 mln zł.

Aktywa subfunduszu Quercus Gold mającego na celu odwzorowywanie zmian cen na rynku złota inwestycyjnego zmniejszyły się w minionym miesiącu o 0,94 mln zł (6,1%) do 14,31 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.