Skip to main content

Aktywa i napływ netto kapitału do funduszy ETF w Polsce – styczeń 2022 r.

Początek 2022 roku okazał się poważnym wyzwaniem dla inwestorów na rynkach akcji na całym świecie, w tym także dla inwestorów lokujących kapitał w akcyjnych funduszach ETF notowanych na GPW w Warszawie. Większość z tych funduszy odnotowała spadki wycen tytułów uczestnictwa, co w przypadku funduszy odwzorowujących indeksy polskiego rynku akcji (za wyjątkiem ETF-ów naśladujących indeksy sWIG80TR, WIG20short i WIGtechTR) pociągnęło za sobą także zmniejszenie się wartości ich aktywów. Według naszych obliczeń, w styczniu 2022 r. WAN dziewięciu funduszy ETF, dla których GPW w Warszawie jest pierwszym miejscem notowań (primary listing), zmniejszyła się o 13,8 mln zł (4,4%) do 300,9 mln zł. Pomijając gigantyczny spadek aktywów funduszy ETF w maju 2021 r. wywołany likwidacją funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF, był to największy wartościowo spadek aktywów w tym segmencie rynku kapitałowego od października 2020 r.

W styczniu spadek aktywów netto zanotowały cztery ETF-y. Najdotkliwsze spadki stały się udziałem funduszy Beta ETF WIG20TR (o 13,8 mln zł) oraz Beta ETF mWIG40TR (o 7,5 mln zł). Z kolei spośród pięciu ETF-ów których WAN uległa zwiększeniu, największy wzrost odnotowały fundusze Beta ETF TBSP (o 3,1 mln zł) oraz Beta ETF WIG20short (o 3,0 mln zł).

Zmiany wartości aktywów netto funduszy ETF w Polsce w ostatnich 12 miesiącach prezentuje poniższy wykres.

W styczniu 2022 r. do dziewięciu funduszy Beta ETF napłynęło netto 0,64 mln zł, czyli o 3,83 mln zł (85,5%) mniej niż w grudniu 2021 r. Był to jednocześnie czwarty miesiąc z rzędu, w którym saldo nabyć i umorzeń było dodatnie.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.