Skip to main content

Aktywa funduszy ETF w Polsce – marzec 2020 r.

Historyczne spadki, jakich byliśmy świadkami w marcu, powinny były znaleźć odzwierciedlenie w istotnym spadku wartości środków finansowych zarządzanych przez fundusze ETF w Polsce. Tymczasem aktywa te zanotowały nawet niewielki wzrost. Według naszych obliczeń, w minionym miesiącu wartość aktywów netto (WAN) pięciu funduszy ETF notowanych na GPW w Warszawie, dla których warszawski parkiet jest pierwszym miejscem notowań (primary listing), zwiększyła się o 1,7 mln zł (0,7%). Było to spowodowane napływem nowego kapitału do niemal wszystkich ETF-ów (za wyjątkiem Beta ETF WIG20short), czego potwierdzeniem były liczne emisje tytułów uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych (o czym pisaliśmy dwukrotnie szczegółowo na stronie etf.com.pl). Na koniec marca łączna wartość aktywów netto ETF-ów w Polsce wyniosła 239,4 mln zł, co oznacza że od początku roku wzrosły one o 5,1 mln zł (2,2%). W analogicznym okresie ubiegłego roku aktywa ETF-ów zwiększyły się o 1,1 mln zł (0,8%).

Mimo stosunkowo niewielkiej zmiany wartości aktywów ETF-ów ogółem, zmiany WAN niektórych funduszy były dość znaczące. Największy wzrost aktywów – o 10,3 mln zł, najwięcej w historii – stał się udziałem funduszu Beta ETF WIG20TR. Wzrost aktywów odnotowały jeszcze fundusze Lyxor WIG20 UCITS ETF (o 2,9 mln zł), Beta ETF WIG20lev (o 1,3 mln zł) oraz Beta ETF WIG20short (o 0,6 mln zł). Istotnie obniżyły się natomiast aktywa funduszu Beta ETF mWIG40TR (o 13,3 mln zł – też najwięcej w historii), w przypadku którego relatywnie niewielkie wartościowo emisje nie zdołały zrekompensować znaczącego spadku wycen certyfikatów.

Zmiany wartości aktywów netto funduszy ETF w Polsce w ostatnich 12 miesiącach prezentuje poniższy wykres.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.