Skip to main content

Aktywa i napływ kapitału do funduszy ETF w Polsce – maj 2022 r.

Maj okazał się dopiero drugim miesiącem w 2022 roku, w którym doszło do wzrostu wartości aktywów netto (WAN) funduszy ETF, dla których GPW w Warszawie jest pierwszym miejscem notowań (primary listing). Według naszych obliczeń, WAN dziewięciu funduszy ETF zwiększyła się w minionym miesiącu o 24,7 mln zł (5,2%) do 346,8 mln zł. Od początku bieżącego roku aktywa netto funduszy ETF zwiększyły się (dzięki ich znaczącemu wzrostowi w marcu) o 32,0 mln zł (10,2%), podczas gdy w analogicznym okresie 2021 r. zmniejszyły się o 72,1 mln zł (19,7%).

W maju odnotowaliśmy wzrost WAN siedmiu ETF-ów notowanych na warszawskim parkiecie. Największy zanotowały fundusze Beta ETF WIG20TR (o 13,1 mln zł oraz Beta ETF WIG20lev (o 12,0 mln zł). W przypadku tego ostatniego funduszu był to największy jak dotychczas miesięczny wzrost aktywów, dzięki czemu osiągnął on także rekordową WAN (25,3 mln zł). Wciąż jednak zdecydowanie największym funduszem ETF na GPW w Warszawie pozostaje Beta ETF mWIG40TR z aktywami o wartości 171,1 mln zł. Dwa funduszami, które doświadczyły spadków WAN były Beta ETF WIG20short (o 9,7 mln zł) i Beta ETF WIGtech (o 35 tys. zł).

Zmiany wartości aktywów netto funduszy ETF w Polsce w ostatnich 12 miesiącach prezentuje poniższy wykres.

W maju do dziewięciu funduszy ETF, dla których GPW w Warszawie jest pierwszym miejscem notowań, napłynęło netto 23,7 mln zł, czyli o 13,12 mln zł (124%) więcej niż w kwietniu. Od początku 2022 roku fundusze Beta ETF pozyskały netto 83,6 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku roku był to wynik gorszy o 55,3% (37,4 mln zł). Najwięcej nowego kapitału netto pozyskały fundusze Beta ETF WIG20TR i Beta ETF WIG20lev, natomiast największy odpływ środków finansowych odnotował fundusz Beta ETF WIG20short.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.