Skip to main content

Aktywa i napływ netto kapitału do funduszy ETF w Polsce – luty 2022 r.

Inwazja Rosji na Ukrainę i gwałtowne spadki cen akcji na giełdach papierów wartościowych na całym świecie w końcu lutego, w tym także w Warszawie, nie spowodowały póki co istotnego spadku wartości aktywów netto (WAN) tych funduszy ETF, dla których GPW w Warszawie jest pierwszym miejscem notowań (primary listing). Według naszych obliczeń, w minionym miesiącu WAN dziewięciu funduszy ETF zmniejszyła się o 12,2 mln zł (4,0%) do 288,7 mln zł. Tak nieznaczny spadek aktywów, biorąc pod uwagę poważne rynkowe turbulencje, był konsekwencją napływu nowego kapitału do części ETF-ów, w szczególności 24 i 25 lutego. Pozwoliło to w dużej mierze zrekompensować spadek wartości akcji znajdujących się w ich portfelach. W pierwszych dwóch miesiącach 2022 roku WAN funduszy ETF zmniejszyła się o 26,0 mln zł (8,3%), podczas gdy w analogicznym okresie 2021 r. wzrosła o 15,6 mln zł (4,2%).

Co ciekawe, w lutym 2022 r. spadek aktywów netto zanotowały tylko dwa ETF-y: Beta ETF mWIG40TR (o 18,2 mln zł) i Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged (o zaledwie 41 tys. zł). Wszystkie pozostałe fundusze powiększyły (z reguły jednak nieznacznie) swoje aktywa netto – najbardziej Beta ETF WIG20lev (o 2,25 mln zł) i Beta ETF TBSP (o 1,58 mln zł).

Zmiany wartości aktywów netto funduszy ETF w Polsce w ostatnich 12 miesiącach prezentuje poniższy wykres.

W lutym 2022 r. do dziewięciu funduszy Beta ETF napłynęło netto 14,59 mln zł, czyli o 13,95 mln zł (2194%) więcej niż w styczniu. Był to drugi najlepszy miesiąc pod tym względem w ostatnich 12 miesiącach – wyższy napływ kapitału odnotowano w tym okresie jedynie w listopadzie 2021 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.