Skip to main content

Aktywa funduszy ETF w Polsce – listopad 2019 r.

W listopadzie 2019 r. wartość aktywów netto (WAN) czterech funduszy ETF notowanych na GPW w Warszawie, dla których warszawski parkiet jest pierwszym miejscem notowań (primary listing) (w minionym miesiącu do tego grona dołączył Beta ETF WIG20short), wzrosła o 26,7 mln zł (13,1%) osiągając na koniec miesiąca poziom 230,4 mln zł. Od początku bieżącego roku aktywa tej kategorii funduszy zwiększyły się o 88,4 mln zł (62,3%), podczas gdy w tym samym okresie 2018 roku spadły o 14,9 mln zł (9,3%).

Największy wzrost WAN odnotował, podobnie jak w dwóch poprzednich miesiącach, uruchomiony w sierpniu fundusz Beta ETF mWIG40TR. Jego aktywa netto zwiększyły się w listopadzie o 22,4 mln zł (43,2%) do 74,2 mln zł. Aktywa nowouruchomionego funduszu ETF – Beta ETF WIG20short wyniosły w końcu listopada 5,2 mln zł. Jedynym funduszem, którego WAN zniżkowała, był Lyxor WIG20 UCITS ETF (o 3,1 mln zł). Nadal pozostaje on jednak największym ETF-em w Polsce (123,6 mln zł).

Zmiany wartości aktywów netto funduszy ETF w Polsce w ostatnich 12 miesiącach prezentuje poniższy wykres.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.