Skip to main content

Aktywa funduszy ETF w Polsce – lipiec 2022 r.

Pierwszy wakacyjny miesiąc okazał się dość udany dla krajowego rynku funduszy ETF. Wartość aktywów netto (WAN) ulokowanych w dziewięciu funduszach ETF, dla których GPW w Warszawie jest pierwszym miejscem notowań (primary listing), zwiększyła się w lipcu o 22,0 mln zł (6,4%) do 365,3 mln zł, tj. najwyższego poziomu od kwietnia ubiegłego roku, kiedy zlikwidowany został fundusz Lyxor WIG20 UCITS ETF. W pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego roku aktywa netto funduszy ETF zwiększyły się już o 50,5 mln zł (16,0%), podczas gdy w analogicznym okresie 2021 r. zmniejszyły się o 82,1 mln zł (22,4%).

W lipcu wzrosły aktywa netto ośmiu ETF-ów notowanych na warszawskim parkiecie. Największy wzrost zanotowały fundusze Beta ETF mWIG40TR (o 6,1 mln zł), Beta ETF TBSP (o 6,0 mln zł) i Beta ETF WIG20TR (o 4,8 mln zł). Rekordowe aktywa w swojej historii osiągnęło aż pięć funduszy: Beta ETF WIG20lev (30,3 mln zł), Beta ETF TBSP (26,6 mln zł), Beta ETF sWIG80TR (21,6 mln zł), Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged (14,5 mln zł) oraz Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged (9,4 mln zł). Jedynym ETF-em, który w minionym miesiącu doświadczył spadku aktywów, był Beta ETF WIG20short (o 1,8 mln zł).

Zmiany wartości aktywów netto funduszy ETF w Polsce w ostatnich 12 miesiącach prezentuje poniższy wykres.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.