Skip to main content

Aktywa funduszy ETF w Polsce – lipiec 2021 r.

Lipiec był trzecim z kolei miesiącem, w którym wartość aktywów netto (WAN) krajowych ETF-ów, dla których GPW w Warszawie jest pierwszym miejscem notowań (primary listing), zmniejszyła się. W porównaniu z końcem czerwca aktywa netto siedmiu ETF-ów obniżyły się o 7,4 mln zł (2,5%) do 284,6 mln zł. W pierwszych siedmiu miesiącach 2021 roku WAN funduszy ETF zmniejszyła się – głównie na skutek likwidacji w maju funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF – o 82,1 mln zł (24,4%). W tym samym okresie 2020 roku aktywa funduszy ETF zwiększyły się o 83,6 mln zł (35,7%).

W minionym miesiącu wzrosła wartość aktywów netto trzech ETF-ów, jednak w żadnym przypadku wzrost WAN nie przekroczył miliona złotych. Największy wzrost aktywów stał się udziałem najmłodszego na naszym rynku ETF-a – funduszu Beta ETF WIGtech (+0,66 mln zł). Spośród czterech ETF-ów których aktywa zmalały, największy spadek odnotował fundusz Beta ETF WIG20TR (-4,68 mln zł).

Zmiany wartości aktywów netto funduszy ETF w Polsce w ostatnich 12 miesiącach prezentuje poniższy wykres.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.