Skip to main content

Aktywa funduszy ETF w Polsce – grudzień i cały 2019 rok

W grudniu 2019 r. wartość aktywów netto (WAN) czterech funduszy ETF notowanych na GPW w Warszawie, dla których warszawski parkiet jest pierwszym miejscem notowań (primary listing), wzrosła o 4,0 mln zł (1,7%) osiągając na koniec miesiąca najwyższy w tym roku poziom 234,4 mln zł. Największy wzrost WAN odnotował, podobnie jak w trzech poprzednich miesiącach, uruchomiony w sierpniu 2019 r. fundusz Beta ETF mWIG40TR. Tym razem jednak jego aktywa netto zwiększyły się jedynie o 4,3 mln zł (5,8%) do 78,5 mln zł. Aktywa netto uruchomionego w listopadzie funduszu Beta ETF WIG20short wzrosły minimalnie (o 10 tys. zł), zaś aktywa netto funduszu Beta ETF WIG20TR zwiększyły się o 2,8 mln zł (najwięcej od lutego 2019 r.). Jedynym funduszem, którego WAN zniżkowała, był Lyxor WIG20 UCITS ETF (o 3,1 mln zł). Jest on jednak wciąż największym ETF-em w Polsce (120,5 mln zł).

Zmiany wartości aktywów netto funduszy ETF w Polsce w ostatnich 12 miesiącach prezentuje poniższy wykres.

W całym 2019 roku aktywa funduszy ETF zwiększyły się o 92,4 mln zł (65,0%), podczas gdy w 2018 roku spadły o 18,2 mln zł (-11,4%). Dzięki temu największemu w dotychczasowej historii polskiego rynku ETF-ów rocznemu wzrostowi, aktywa netto ETF-ów sięgnęły najwyższego poziomu od 2010 roku (uwzględniając dane roczne).

Zmiany wartości aktywów netto funduszy ETF w Polsce od 2010 roku (od momentu uruchomienia pierwszego funduszu w lutym 2010 r.) do 2019 roku prezentuje poniższy wykres.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.