Skip to main content

Aktywa funduszy ETF w Polsce – grudzień 2022 r.

Ostatni miesiąc 2022 roku przyniósł niewielkie zmiany wartości aktywów funduszy ETF na polskim rynku. Wartość aktywów netto (WAN) dziewięciu funduszy ETF, dla których GPW w Warszawie jest pierwszym miejscem notowań (primary listing), zwiększyła się w grudniu jedynie o 5,2 mln zł (1,1%) do 425,1 mln zł. Mimo tak niewielkiego wzrostu aktywów, ich poziom na koniec 2022 roku okazał się najwyższy w historii – jak dotychczas najwyższe aktywa odnotowano w kwietniu 2021 roku (421,3 mln zł), tuż przed likwidacją funduszu Lyxora odwzorowującego wyniki indeksu WIG20. W całym 2022 roku aktywa netto krajowych funduszy ETF zwiększyły się o 110,3 mln zł (35,1%), podczas gdy w 2021 roku zmniejszyły się o 51,9 mln zł (14,2%).

W grudniu 2022 r. wzrosły aktywa netto sześciu ETF-ów notowanych na warszawskim parkiecie. Największe wzrosty WAN odnotowały fundusze Beta ETF mWIG40TR (o 2,2 mln zł) i Beta ETF WIG20short (o 2,0 mln zł). Jedynymi funduszami, których aktywa nieznacznie spadły, były Beta ETF TBSP (o 428 tys. zł), Beta ETF NASDAQ-100 (o 111 tys. zł) i Beta ETF WIGtech (o 63 tys. zł).

Zmiany wartości aktywów netto funduszy ETF w Polsce w ostatnich 12 miesiącach prezentuje poniższy wykres.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.