Skip to main content

Aktywa funduszy ETF w Polsce – grudzień 2021 r.

Nieznacznym wzrostem wartości aktywów netto (WAN) zakończył się rok 2021 na rynku funduszy ETF w Polsce. Według naszych obliczeń, w grudniu WAN dziewięciu funduszy ETF, dla których GPW w Warszawie jest (lub wkrótce będzie) pierwszym miejscem notowań (primary listing), wzrosła o 2,7 mln zł (1,2%) do 314,7 mln zł. W ostatnich 12 miesiącach WAN funduszy ETF zmniejszyła się – głównie z uwagi na zakończenie działalności w maju 2021 r. przez fundusz Lyxor WIG20 UCITS ETF – o 51,9 mln zł (14,2%), podczas gdy w 2020 roku aktywa tej grupy funduszy wzrosły o 132,3 mln zł (56,4%).

W grudniu wzrost aktywów netto zanotowały cztery ETF-y. W największym stopniu zwiększyły się aktywa funduszu Beta ETF WIG20TR – o 4,3 mln zł. Z kolei spośród pięciu ETF-ów których WAN zmniejszyła się w minionym miesiącu, największy spadek dotknął fundusz Beta ETF WIG20short (o 2,6 mln zł).

Zmiany wartości aktywów netto funduszy ETF w Polsce w ostatnich 12 miesiącach prezentuje poniższy wykres.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.