Skip to main content

Aktywa funduszy ETF w Polsce – czerwiec 2023 r.

W czerwcu aktywa zarządzane przez krajowe fundusze ETF przekroczyły po raz pierwszy w historii poziom 500 mln zł. Wartość aktywów netto (WAN) dziewięciu funduszy ETF, dla których GPW w Warszawie jest pierwszym miejscem notowań (primary listing) (fundusze Beta ETF), wzrosła w ubiegłym miesiącu o 22,8 mln zł (4,6%) do 513,5 mln zł. W pierwszym półroczu 2023 roku aktywa ETF-ów zwiększyły się o 88,4 mln zł (20,8%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku wzrosły o 28,5 mln zł (9,1%).

Spośród dziewięciu ETF-ów wzrost aktywów w czerwcu stał się udziałem ośmiu. W największym stopniu zwiększyły się aktywa funduszy Beta ETF mWIG40TR (+10,5 mln zł) oraz Beta ETF WIG20TR (+5,5 mln zł). Zmalały jedynie aktywa funduszu Beta ETF TBSP (-0,3 mln zł). Pięć funduszy ETF osiągnęło w końcu czerwca rekordowy poziom aktywów netto: Beta ETF WIG20TR (109,1 mln zł), Beta ETF Nasdaq-100 (26,2 mln zł), Beta ETF S&P 500 (17,8 mln zł), Beta ETF WIGtech (7,2 mln zł) i Beta ETF sWIG80TR (41,2 mln zł).

Zmiany wartości aktywów netto funduszy ETF w Polsce w ostatnich 12 miesiącach prezentuje poniższy wykres.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.