Skip to main content

Aktywa funduszy ETF w Polsce – czerwiec 2022 r.

W minionym  miesiącu wartość środków finansowych ulokowanych w dziewięciu funduszach ETF, dla których GPW w Warszawie jest pierwszym miejscem notowań (primary listing), nie uległa istotnej zmianie. Według naszych obliczeń, ich wartość aktywów netto (WAN) zmniejszyła się w czerwcu jedynie o 3,5 mln zł (1,0%) do 343,3 mln zł. W pierwszej połowie 2022 roku aktywa netto funduszy ETF zwiększyły się (głównie dzięki ich znaczącemu wzrostowi w marcu) o 28,5 mln zł (9,1%), podczas gdy w analogicznym okresie 2021 r. zmniejszyły się (przede wszystkim na skutek likwidacji funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF) o 74,6 mln zł (20,4%).

W czerwcu wzrosły aktywa netto czterech ETF-ów notowanych na warszawskim parkiecie. Największy zanotowały fundusze Beta ETF TBSP (o 3,7 mln zł) i Beta ETF WIG20lev (o 2,7 mln zł). Oba fundusze osiągnęły rekordowy WAN w swojej historii (odpowiednio 20,5 mln zł i 28,0 mln zł). Spośród pięciu ETF-ów, które doświadczyły spadków WAN, największą stratę poniósł Beta ETF Beta ETF mWIG40TR (-9,9 mln zł). W efekcie jego aktywa spadły do najniższego poziomu od kwietnia ubiegłego roku (161,2 mln zł).

Zmiany wartości aktywów netto funduszy ETF w Polsce w ostatnich 12 miesiącach prezentuje poniższy wykres.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.