Skip to main content

Aktywa funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF najwyższe od 5,5 roku

W końcu stycznia 2017 r. wartość aktywów netto zarządzana przez fundusz Lyxor WIG20 UCITS ETF wyniosła 168,3 mln zł. To najwyższy poziom aktywów od 5,5 roku – po raz ostatni tak wysokie aktywa tego funduszu odnotowano w lipcu 2011 roku (por. wykres).

Aktywa funduszu rosną (z niewielkimi korektami) mniej więcej od połowy 2015 r., jednak przyspieszenie tego wzrostu nastąpiło w szczególności w dwóch ostatnich miesiącach – w grudniu 2016 r. i w styczniu bieżącego roku zwiększyły się one w sumie o 24,9 mln zł, czyli o 17,3%. Decydującą rolę w tym wzroście odegrała niewątpliwie poprawa koniunktury w segmencie blue-chipów warszawskiego parkietu – indeksy WIG20 i WIG20 TR zwyżkowały w tym okresie o 14,38%, a w ślad za nimi o 14,31% wzrosła także wartość tytułu uczestnictwa (NAV) funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF. Niewielki udział we wzroście aktywów funduszu należy jednak przypisać także rosnącemu popytowi ze strony inwestorów – liczba jego tytułów uczestnictwa zwiększyła się w minionych dwóch miesiącach o 2,64%, co odpowiadało nabyciom netto za ok. 4,1 mln zł.

Mimo dobrej passy w ostatnim okresie, aktywa funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF znajdują się wciąż na znacznie niższym poziomie niż w końcu 2010 r. i w pierwszej połowie 2011 r., kiedy wahały się w granicach 230-260 mln zł. Należy jednak zaznaczyć, iż zdecydowaną większość kapitału funduszu w tym okresie stanowił kapitał zalążkowy (seed capital) wniesiony przez Lyxor Asset Management w momencie uruchamiania funduszu (na początku 2010 r.) oraz tuż przed wprowadzeniem jego tytułów uczestnictwa do obrotu na GPW w Warszawie we wrześniu 2010 r. Kapitał ten został wycofany latem 2011 r. – w tym okresie (co widać wyraźnie na poniższym wykresie) aktywa funduszu gwałtownie się skurczyły do ok. 70 mln zł. Obecny poziom aktywów jest zatem blisko dwuipółkrotnie wyższy niż był w tym momencie.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.