Skip to main content

8 lutego na GPW w Warszawie zadebiutuje fundusz Beta ETF NASDAQ-100

Uchwałą Nr 105/2021 z dnia 5 lutego 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF emitowane przez BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ, w tym:

  • 35.800 tytułów uczestnictwa serii A;
  • tytuły uczestnictwa serii B, bez określania ich liczby, emitowane zgodnie ze statutem BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ w okresie ważności prospektu zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 listopada 2020 r.

Z kolei Uchwałą Nr 106/2021 z dnia 5 lutego 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie postanowił wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym tytuły uczestnictwa funduszu BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ:

  • 35.800 tytułów uczestnictwa serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem „PLBETFN00018” – z dniem 8 lutego 2021 r.;
  • tytuły uczestnictwa serii B, bez określania ich liczby, emitowane zgodnie ze statutem BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ w okresie ważności prospektu zatwierdzonego decyzją KNF z dnia 18 listopada 2020 r. – z dniem rejestracji danych tytułów uczestnictwa przez KDPW pod kodem „PLBETFN00018”, jednak nie wcześniej niż z dniem 8 lutego 2021 r.

Zarząd Giełdy postanowił notować tytuły uczestnictwa funduszu BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BETANDXPL”.

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ będzie piątym funduszem ETF Beta Securities Poland, a ósmym funduszem ETF w ogóle notowanym na GPW w Warszawie.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.