Skip to main content

7 czerwca na GPW w Warszawie zadebiutuje fundusz Beta ETF WIGtech

Uchwałą Nr 577/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF emitowane przez BETA ETF WIGtech PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY, w tym:

  • 33.100 tytułów uczestnictwa serii A;
  • tytuły uczestnictwa serii B, bez określania ich liczby, emitowane zgodnie ze statutem BETA ETF WIGtech PORTFELOWY FIZ w okresie ważności prospektu zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2021 r.

Z kolei Uchwałą Nr 578/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie postanowił wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym tytuły uczestnictwa funduszu BETA ETF WIGtech PORTFELOWY FIZ:

  • 33.100 tytułów uczestnictwa serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem „PLBETWT0010” – z dniem 7 czerwca 2021 r.;
  • tytuły uczestnictwa serii B, bez określania ich liczby, emitowane zgodnie ze statutem BETA ETF WIGtech PORTFELOWY FIZ w okresie ważności prospektu zatwierdzonego decyzją KNF z dnia 12 marca 2021 r. – z dniem rejestracji danych tytułów uczestnictwa przez KDPW pod kodem „PLBETWT0010”, jednak nie wcześniej niż z dniem 7 czerwca 2021 r.

Zarząd Giełdy postanowił notować tytuły uczestnictwa funduszu BETA ETF WIGtech PORTFELOWY FIZ w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ETFBWTECH”.

BETA ETF WIGtech PORTFELOWY FIZ będzie siódmym funduszem ETF Beta Securities Poland i dziewiątym funduszem ETF w ogóle notowanym na GPW w Warszawie.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.