Skip to main content

36 mln nowego kapitału trafiło w 2020 roku do akcyjnych funduszy indeksowych i ETF-ów w Polsce

Według informacji IZFiA o sprzedaży na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce w grudniu i w całym minionym roku, w minionych 12 miesiącach saldo nabyć i umorzeń akcyjnych funduszy indeksowych (w tym ETF-ów) wyniosło +36 mln zł. Złożyły się na to nabycia o łącznej wartości ok. 1,71 mld zł oraz umorzenia o łącznej wartości ok. 1,68 mld zł. Ubiegłoroczne saldo okazało się wyraźnie gorsze niż w dwóch poprzednich latach, kiedy to wyniosło +166 mln zł (w 2019 roku) i +177 mln zł (w 2018 roku). Jedynie w 2017 roku bilans wpłat i wypłat do tej kategorii funduszy był ujemny (-12 mln zł). Warto dodać, że IZFiA analizuje napływ kapitału do akcyjnych funduszy indeksowych od 2017 roku.

W 2020 roku najwyższe dodatnie saldo odnotowano w czerwcu (+90 mln zł), maju (+29 mln zł) i wrześniu (+26 mln zł). Największy odpływ netto kapitału miał natomiast miejsce w grudniu (-56 mln zł) i październiku (-45 mln zł).

Największą aktywność uczestnicy akcyjnych funduszy indeksowych i ETF-ów wykazali w styczniu (wartość nabyć wyniosła wówczas 239 mln zł, a umorzeń 251 mln zł) oraz w marcu (wartość nabyć wyniosła wówczas 202 mln zł, a umorzeń 194 mln zł).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.