Skip to main content

31 maja Lyxor ETF S&P 500 i Lyxor ETF DAX zadebiutują na warszawskim parkiecie

Postanowieniem Uchwały Nr 664/2011 z dnia 25 maja 2011 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadza z dniem 31 maja 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym do 9 060 000 tytułów uczestnictwa MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF S&P 500 (nazwa skrócona „ETFSP500”) rejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem „LU0496786574”.

Postanowieniem Uchwały Nr 665/2011 z dnia 25 maja 2011 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadza z dniem 31 maja 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym do 14 810 000 tytułów uczestnictwa MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAX (nazwa skrócona „ETFDAX”) rejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem „LU0252633754”.

Subfundusze MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF S&P 500 i MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAX są zarządzane przez LYXOR AM należący do grupy Societe Generale. Są one funduszami otwartymi zgodnymi z dyrektywami UCITS. W dniu 1 marca 2011 r. oba fundusze zostały wpisane przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru funduszy zagranicznych.

Instrumentem bazowym MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF S&P 500 jest indeks S&P 500 (Stanrad & Poor`s 500). Wartość tytułu uczestnictwa wynosi 1/100 wartości indeksu S&P 500. Instrumentem bazowym MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAX jest indeks DAX. Wartość tytułu uczestnictwa wynosi 1/100 wartości indeksu DAX.

Tytuły uczestnictwa obu funduszy będą notowane w systemie notowań ciągłych na zasadach identycznych jak akcje. Minimalna wielkość transakcji wynosi 1 tytuł uczestnictwa.

Szczegółowe informacje na temat tytułów uczestnictwa funduszy Lyxor ETF S&P 500 i Lyxor ETF DAX znajdują się w prospekcie bazowym oraz w materiałach edukacyjnych, zamieszczonych na stronie internetowej GPW w Warszawie oraz na stronie internetowej emitenta.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.