Skip to main content

15-proc. spadek aktywów funduszy indeksowych w grudniu

W grudniu 2013 r. aktywa 6 funduszy indeksowych funkcjonujących na polskim rynku finansowym (w minionym miesiącu został zlikwidowany jeden podmiot) zmniejszyły się o 35,2 mln zł (to największy spadek w historii), czyli o 14,6% do 205,4 mln zł. Według naszych obliczeń, na podstawie danych o wartości aktywów netto (WAN) poszczególnych funduszy gromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), w całym ubiegłym roku aktywa tej grupy funduszy inwestycyjnych zwiększyły się o 44,0 mln zł (27,3%), podczas w 2012 roku wzrost aktywów wyniósł 63,3 mln zł (64,5%).

W pięciu funduszach indeksowych odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI oraz subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI) w końcu grudnia inwestorzy ulokowali w sumie 205,4 mln zł – o 14,5% mniej niż miesiąc wcześniej. Wynik ten to w głównej mierze konsekwencja spadku wartości aktywów subfunduszu Quercus lev naśladującego wyniki indeksu WIG20 lev aż o 34,4 mln zł (jego jednostka uczestnictwa straciła na wartości w minionym miesiącu aż 15,1%). Stosunkowo znaczący spadek WAN wystąpił również w funduszu Ipopema m-Indeks FIO (-6,8 mln zł) – w tym wypadku spadek wartości jednostki wyniósł 4,9%.

Aktywa jedynego towarowego subfunduszu indeksowego Quercusa (w grudniu został zlikwidowany kolejny subfundusz należący do tej kategorii – Quercus Oil short, który w końcu listopada zarządzał aktywami o wartości 885 tys. zł) – Quercus Gold – wyniosły w końcu grudnia 4,00 mln zł, czyli o 0,15 mln zł mniej niż miesiąc wcześniej. Wartość jego jednostki uczestnictwa spadła w grudniu o 4,8%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.