Skip to main content

15 marca na GPW w Warszawie zadebiutuje fundusz Beta ETF S&P 500

Uchwałą Nr 265/2021 z dnia 11 marca 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF emitowane przez BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY, w tym:

  • 71.505 tytułów uczestnictwa serii A;
  • tytuły uczestnictwa serii B, bez określania ich liczby, emitowane zgodnie ze statutem BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ w okresie ważności prospektu zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24 listopada 2020 r.

Z kolei Uchwałą Nr 266/2021 z dnia 11 marca 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie postanowił wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym tytuły uczestnictwa funduszu BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ:

  • 71.505 tytułów uczestnictwa serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem „PLBETFS00017” – z dniem 15 marca 2021 r.;
  • tytuły uczestnictwa serii B, bez określania ich liczby, emitowane zgodnie ze statutem BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ w okresie ważności prospektu zatwierdzonego decyzją KNF z dnia 24 listopada 2020 r. – z dniem rejestracji danych tytułów uczestnictwa przez KDPW pod kodem „PLBETFS00017”, jednak nie wcześniej niż z dniem 15 marca 2021 r.

Zarząd Giełdy postanowił notować tytuły uczestnictwa funduszu BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BETASPXPL”.

BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ będzie szóstym funduszem ETF Beta Securities Poland, a dziewiątym funduszem ETF w ogóle notowanym na GPW w Warszawie.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.