Skip to main content

14 grudnia na GPW w Warszawie zadebiutuje fundusz Beta ETF sWIG80TR

Uchwałą Nr 1242/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF emitowane przez BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY, w tym:

  • 16 860 tytułów uczestnictwa serii A;
  • tytuły uczestnictwa serii B, bez określania ich liczby, emitowane zgodnie ze statutem BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ w okresie ważności prospektu zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 października 2021 r.

Z kolei Uchwałą Nr 1246/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie postanowił wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym tytuły uczestnictwa funduszu BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ:

  • 16 860 tytułów uczestnictwa serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem „PLBSWTR00014” – z dniem 14 grudnia 2021 r.;
  • tytuły uczestnictwa serii B, bez określania ich liczby, emitowane zgodnie ze statutem BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ w okresie ważności prospektu zatwierdzonego decyzją KNF z dnia 12 października 2021 r. – z dniem rejestracji danych tytułów uczestnictwa przez KDPW pod kodem „PLBSWTR00014”, jednak nie wcześniej niż z dniem 14 grudnia 2021 r.

Zarząd Giełdy postanowił notować tytuły uczestnictwa funduszu BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ETFBS80TR”.

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ będzie ósmym funduszem ETF Beta Securities Poland i dziesiątym funduszem ETF w ogóle notowanym na GPW w Warszawie.

2 Replies to “14 grudnia na GPW w Warszawie zadebiutuje fundusz Beta ETF sWIG80TR”

  1. Super wiadomość Panie Tomku! Brawo Beta! Gdyby takie produkty były dostępne 10 lat temu uniknęlibyśmy patologii wysokich kosztów polskiego rynku funduszy inwestycyjnych. Teraz tylko trzeba edukować Polaków (tak jak to robi SII, Jacek Lempart, Artur Wiśniewski i wielu innych, również Pan 🙂 ), aby takich instrumentów używać i odbudować zaufanie do rynku kapitałowego.

    • Panie Marcinie, dziękuję za komentarz, zgadzam się w 100% 🙂

Twój email nie zostanie opublikowany.