Skip to main content

10 lat funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF

Już niebawem minie 30 lat od uruchomienia pierwszego funduszu ETF, co z pewnością wywoła liczne komentarze i dyskusje w światowych mediach. Tymczasem wczoraj niezauważenie minęło dokładnie 10 lat od rozpoczęcia działalności przez pierwszy fundusz ETF dedykowany polskiemu rynkowi, tj. fundusz dla którego GPW w Warszawie jest pierwszym miejscem notowań (primary listing). 10 lutego 2010 r. miała bowiem miejsce pierwsza wycena NAV tytułu uczestnictwa subfunduszu Lyxor ETF WIG20 (obecnie działającego pod nazwą Lyxor WIG20 UCITS ETF – Acc) wchodzącego w skład funduszu luksemburskiego Multi Units Luxembourg SICAV zarządzanego przez Lyxor Asset Management Luxembourg (obecnie – Lyxor International Asset Management). Dzień później, tj. 11 lutego 2010 r. subfundusz zawarł umowę swapową (total return swap) z Société Générale w sprawie dostarczenia wyników indeksu WIG20. Po ponad siedmiu miesiącach, 22 września 2010 r. fundusz zadebiutował na warszawskim parkiecie.

Trudno powiedzieć, aby minione 10 lat było udane dla funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF. Wartość jego tytułu uczestnictwa zwiększyła się o zaledwie o 16,75% (por. poniższy wykres). W tym samym okresie wartość indeksu WIG20 (cenowego), którego stopy zwrotu fundusz Lyxora początkowo odwzorowywał, spadła jednak o 5,52%. Z kolei stopa zwrotu indeksu WIG20TR (dochodowego), którego wyniki fundusz Lyxora od niedawna odwzorowuje, wyniosła +37,97%. Z uwagi na fakt, iż fundusz Lyxor ETF WIG20 UCITS ETF zmieniał indeks który replikuje, porównywanie jego stopy zwrotu w minionych 10 latach do stopy zwrotu obu indeksów nie wydaje się jednak właściwe.

W minionych 10 latach wartość aktywów netto (WAN) funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF obniżyła się o 40,65%. Warto jednak podkreślić, iż ta zmiana WAN nie oddaje realnego zainteresowania inwestorów funduszem, jako że początkowa WAN funduszu obejmowała wyłącznie kapitał zalążkowy (seed capital) o wartości ok. 200 mln zł wniesiony przez założyciela. Środki te były następnie kilkukrotnie wycofywane i ponownie wnoszone do funduszu, co jest widoczne na poniższym wykresie w postaci gwałtownych spadków i wzrostów WAN w latach 2010-2011. Mimo konkurencji, jaka pojawiła się w ubiegłym roku na rynku funduszy ETF w Polsce w postaci funduszy Beta ETF, fundusz Lyxor WIG20 UCITS ETF z aktywami netto o wartości ok. 120 mln zł jest wciąż największym funduszem ETF w naszym kraju.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.