Skip to main content

1 stycznia 2020 r. GPW Benchmark przejmie kontrolę nad indeksami WIG-ESG oraz CEEplus

Z dniem 1 stycznia 2020 r. GPW Benchmark S.A., jako administrator wskaźników referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia BMR, przejmuje od GPW S.A. kontrolę nad indeksami WIG-ESG oraz CEEplus.

Indeks WIG-ESG jest publikowany od 3 września 2019 roku, na podstawie wartości portfela akcji spółek uznawanych za odpowiedzialne społecznie tj. takich, które przestrzegają zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie, w szczególności w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych, ekonomicznych i ładu korporacyjnego. Indeks wchodzi do Rodziny Indeksów Giełdowych w miejsce RESPECT Index.

Indeks CEEplus jest publikowany od 4 września 2019 roku, na podstawie wartości portfela największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na giełdach z regionu Europy Środkowej z Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier.

Należy również przypomnieć, iż dwa działające od niedawna w Polsce fundusze indeksowe dążą do odwzorowywania stóp zwrotu ww. indeksów. W przypadku indeksu WIG-ESG jest to fundusz NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania zarządzany przez NN Investment Partners TFI, natomiast w przypadku indeksu CEEplus fundusz inPZU Akcje CEEplus zarządzany przez TFI PZU.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.