Skip to main content

Z sektorowych funduszy ETF w Europie wypłacono netto w 2010 roku 120 mln USD

Według danych opublikowanych przez BlackRock w ostatnim tygodniu 2010 roku bilans wpłat i wypłat z sektorowych funduszy ETF wyniósł (+54,0 mln USD). Na ten pozytywny wynik w największym stopniu „zapracowały” ETF-y odwzorowujące subindeksy sektora opieki zdrowotnej (+36,9 mln USD) oraz sektora dóbr i usług przemysłowych (+24,5 mln USD). Z kolei największy odpływ kapitału netto odnotowały fundusze replikujące subindeks branży chemicznej (-21,7 mln USD) i branży ubezpieczeniowej (-15,7 mln USD).

W grudniu 2010 r. saldo nabyć i umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF replikujących subindeksy sektorowe indeksu STOXX 600 wyniosło (-530,6 mln USD). Tak wysokie ujemne saldo to w głównej mierze efekt wycofywania środków finansowych z dwóch grup exchange-traded funds: powiązanych z subindeksem surowców podstawowych (-315,7 mln USD) oraz z subindeksem branży telekomunikacyjnej (-118,3 mln USD). Na plusie miniony miesiąc zakończyły jedynie ETF-y z 6 spośród 19 kategorii sektorowych – najwięcej kapitału netto przyciągnęły w tym okresie ETF-y naśladujące zachowanie subindeksu artykułów osobistych i gospodarstwa domowego (+50,4 mln USD).

Fatalny grudzień sprawił, iż saldo ww. podmiotów w całym 2010 roku okazało się także ujemne i wyniosło (-120,0 mln USD). Najlepszy bilans wpłat i wypłat osiągnęły – podobnie jak w grudniu – fundusze replikujące subindeks artykułów osobistych i gospodarstwa domowego (+122,7 mln USD), a także ETF-y naśladujące wyniki subindeksu spółek użyteczności publicznej (+94,8 mln USD). Najwięcej kapitału (netto) wycofano z ETF-ów sektora surowców podstawowych (-223,3 mln USD), sektora producentów żywności i napojów (-179,2 mln USD) oraz sektora telekomunikacyjnego (-153,6 mln USD).

Napływ kapitału do sektorowych funduszy ETF w całym 2010 roku ilustruje poniższy wykres.

Najlepszymi inwestycjami 2010 roku na rynku europejskich sektorowych funduszy ETF okazały się fundusze replikujące subindeksy branży samochodowej (stopa zwrotu mierzona w USD wahała się w ich przypadku od 34,0% do 36,9%) sektora artykułów osobistych i gospodarstwa domowego (od 23,8% do 26,2%). Najgorzej wypadły natomiast ETF-y odwzorowujące subindeksy sektora bankowego (straty od 15,2% do 17,6%) oraz sektora użyteczności publicznej (straty od 10,4% do 14,9%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.