Skip to main content

XACT Fonder uruchomił dwa nowe ETF i wkrótce zlikwiduje dwa fundusze

XACT Fonder wprowadził 4 grudnia na giełdę NASDAQ OMX Stockholm (wchodzącą w skład Nasdaq OMX Group) dwa kolejne ETF: XACT Europe Bull 2 i XACT Europe Bear 2. Oba fundusze – podobnie jak uruchomione na początku listopada fundusze XACT Bull 2 i XACT Bear 2 – są lewarowanymi ETF (leveraged ETF), które odzwierciedlają zachowanie indeksu bazowego z dwukrotnie większą siłą (więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj). Indeksem tym jest Dow Jones EURO STOXX 50 obejmujący 50 największych i najpłynniejszych spółek ze strefy euro. XACT Europe Bull 2 posiada pozytywną (dodatnią) ekspozycję na indeks bazowy, natomiast XACT Europe Bear 2 charakteryzuje się negatywną (ujemną) ekspozycją na ww. indeks. Oba fundusze wyceniane są w koronach szwedzkich (SEK) i są jedynymi tego rodzaju funduszami dostępnymi w Szwecji. Opłata za zarządzanie wynosi 0,6% w skali roku.

W grudniu XACT Fonder zamknie dwa inne swoje fundusze: XACT FTSE RAFI Fundamental Euro oraz XACT FTSE RAFI Fundamental Sweden (po raz ostatni będą one notowane – odpowiednio – 14 grudnia i 17 grudnia).

XACT Fonder był pierwszą na świecie instytucją finansową oferującą ETF, która wprowadziła na rynek lewarowane ETF. Obecnie zarządza ośmioma tego rodzaju instrumentami. XACT Fonder jest liderem rynku ETF w krajach nordyckich – w jego ofercie znajduje się obecnie 14 ETF notowanych na giełdach w Sztokholmie i w Oslo.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.