Skip to main content

Wzrost popytu na surowcowe ETF-y w Europie

Przedostatni tydzień października przyniósł znaczący wzrost zainteresowania ETF-ami naśladującymi zachowanie subindeksu DJ STOXX 600 Basic Resources obrazującego koniunkturę w segmencie spółek zajmujących się podstawowymi surowcami. Według danych Barclays Global Investors w tygodniu zakończonym 23 października napływ netto środków do tego rodzaju ETF-ów wyniósł aż 137,6 mln USD, co stanowiło blisko 56% całkowitego napływu środków netto do sektorowych ETF-ów w tym okresie (247,2 mln USD). Było to rezultatem bardzo dobrych wyników tego sektora w poprzednim tygodniu, w którym subindeks ten zanotował wzrost o 5,4%, co było drugim najlepszym wynikiem na całym rynku. Znaczący napływ kapitału odnotowały także ETF-y powiązane z sektorem samochodowym (31,9 mln USD), budowlanym (31,2 mln USD) oraz ropy i gazu (25,7 mln USD). Najwięcej pieniędzy wycofano natomiast z ETF-ów branży medialnej (-10,5 mln USD) i bankowej (-8,0 mln USD).

Dzięki znakomitemu wynikowi przedostatniego tygodnia października, także w zestawieniach za ten miesiąc oraz w podsumowaniu od początku 2009 roku liderem napływu środków do sektorowych ETF-ów w Europie stały się fundusze powiązane z surowcami podstawowymi (odpowiednio 144,0 mln USD i 416,3 mln USD). Tym samym zdetronizowały one bankowe ETF-y, które w tegorocznym zestawieniu spadły na drugie miejsce z wynikiem +388,8 mln USD. Granicę 300 mln USD przekroczyły w tym roku jeszcze tylko ETF-y powiązane z subindeksem ropy naftowej i gazu (305,8 mln USD). Na drugim biegunie nadal znajdują się ETF-y sektora nieruchomości i usług finansowych, które odnotowały w tym roku ujemne saldo na poziomie (odpowiednio) -36,3 mln USD i -28,3 mln USD.

Pod względem wartości zgromadzonych aktywów nadal na pierwszym miejscu znajdują się ETF-y odzwierciedlające koniunkturę w sektorze bankowym (1681,4 mln USD), zaś ETF-y powiązane z surowcami podstawowymi plasują się na drugiej pozycji z aktywami o wartości 1259,5 mln USD.

Na rynku terminowym największym zainteresowaniem inwestorów cieszą się ETF-y powiązane z sektorem ropy i gazu – wartość otwartych pozycji w ich przypadku sięga 1096,20 mln USD i jest o 86 proc. większa niż w przypadku sektora bankowego (589,16 mln USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.