Skip to main content

Wzrost obrotów ETF-ami na europejskich parkietach

Podobnie jak w okresie wybuchu epidemii koronawirusa na początku 2020 roku, również i obecnie wyraźny wzrost zmienności kursów akcji na europejskich giełdach w pierwszych dwóch miesiącach 2022 roku (por. poniższy wykres indeksu Euro Stoxx Volatility 50 (VSTOXX) który jest miarą oczekiwanej zmienności wśród 50 największych spółek publicznych ze strefy euro) przełożył się na znaczący wzrost poziomu obrotów tytułami uczestnictwa funduszy ETF.

Według danych Europejskiej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (FESE) oraz giełd w Londynie (London Stock Exchange (LSE) i Mediolanie (Borsa Italiana) zdecydowanie największe obroty tymi instrumentami finansowymi (w przypadku giełdy londyńskiej po przeliczeniu na euro) w pierwszych dwóch miesiącach tego roku zanotowano na giełdach we Frankfurcie (60,6 mld euro – 33,2% obrotów ogółem), w Londynie (39,9 mld euro – 21,8% obrotów ogółem) oraz na giełdach wchodzących w skład sojuszu Euronext (39,2 mld euro – 21,4%) (por. poniższy wykres). Ogółem na te trzy podmioty przypadło 76,4% obrotów ETF-ami na giełdach w Europie w styczniu i lutym 2022 r.

Największy wzrost obrotów ETF-ami w pierwszych dwóch miesiącach tego roku, w stosunku do średniej miesięcznej z 2021 roku, odnotowały na ogół mniejsze giełdy, co było efektem niskiej bazy. W styczniu najbardziej wzrosły obroty na giełdach w Bukareszcie (o 134%), Tel Avivie (o 89%) i Warszawie (o 86%). W lutym największy wzrost obrotów miał miejsce na giełdach w Bukareszcie (o 149%), w Budapeszcie (o 89%) oraz w Warszawie (o 86%). Jednak również największe parkiety zanotowały znaczący, z reguły kilkudziesięcioprocentowy wzrost obrotów na rynku ETF-ów. Dla przykładu na parkietach należących do Euronextu zwiększyły się one o 65% w styczniu i 80% w lutym w stosunku do średniej miesięcznej z 2021 r., a na giełdzie we Frankfurcie (Deutsche Boerse) o 48% w styczniu i 51% w lutym. Jedynie w przypadku giełdy londyńskiej obroty wzrosły w relatywnie niewielkim stopniu (odpowiednio o 18% i 8%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.