Skip to main content

Wysokie dodatnie saldo napływu kapitału do funduszy ETF odwzorowujących subindeksy sektorowe STOXX 600

Pierwszy tydzień czerwca okazał się bardzo udany dla funduszy typu ETF, które replikują zachowanie 19 subindeksów sektorowych indeksu STOXX 600. Według danych BlackRock saldo nabyć i umorzeń tytułów uczestnictwa tych funduszy wyniosło 191,8 mln USD i było najwyższe od końca kwietnia (wówczas sięgnęło 233 mln USD). Może zaskakiwać fakt, iż tak dobry rezultat zanotowano w sytuacji, kiedy koniunktura na europejskich parkietach nadal nie sprzyjała inwestycjom giełdowym – jedynie cztery subindeksy zakończyły bowiem miniony tydzień na minimalnych plusach (artykułów osobistych i gospodarstwa domowego, opieki zdrowotnej, żywności i napojów oraz turystyki i wypoczynku), zaś pozostałe odnotowały straty (największe – subindeks branży bankowej – 5,9%).

Mimo tak fatalnej koniunktury panującej w sektorze bankowym to właśnie grupa ETF-ów naśladujących ten subindeks zanotowała wyraźnie największy napływ kapitału (w ujęciu netto) – aż 309,9 mln USD. Nowe środki finansowe pozyskał jednak praktycznie tylko jeden fundusz – Dow Jones STOXX 600 Optimised Banks Source ETF (302,6 mln USD). Najwięcej kapitału odpłynęło natomiast z funduszy odwzorowujących subindeksy opieki zdrowotnej (-50,4 mln USD) oraz ropy i gazu (-41,1 mln USD).

Dzięki pozytywnemu rezultatowi osiągniętemu w minionym tygodniu, tegoroczne ujemne saldo nabyć i umorzeń zmniejszyło się do (-327,2 mln USD). Nadal na największym plusie w 2010 r. znajdują się fundusze ETF powiązane z subindeksem sektora medialnego (+288,4 mln USD), natomiast najwięcej kapitału netto straciły w tym okresie podmioty replikujące subindeks surowców podstawowych (-235,3 mln USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.