Skip to main content

Wreszcie dodatnie saldo napływu kapitału do sektorowych ETF-ów replikujących subindeksy Dow Jones STOXX 600

Po dwóch tygodniach wycofywania kapitału z funduszy ETF replikujących subindeksy sektorowe indeksu Dow Jones STOXX 600, w trzecim tygodniu lutego saldo nabyć i umorzeń było dodatnie i wyniosło – według danych BlackRock – 102,6 mln USD. Ten znakomity rezultat to jednak zasługa tylko kilku grup funduszy – przede wszystkim podmiotów replikujących subindeks surowców podstawowych (+153,8 mln USD), a także funduszy powiązanych z subindeksami towarów i usług przemysłowych (+46,8 mln USD) i opieki zdrowotnej (+40,9 mln USD). Istotny napływ kapitału do funduszy odzwierciedlających koniunkturę w branży surowców podstawowych to w dużej mierze zasługa dobrych wyników inwestycyjnych spółek z tego sektora – w tygodniu zakończonym 19 lutego subindeks ten zwyżkował o 5,5%, co było najlepszym rezultatem spośród wszystkich 19 subindeksów. Najwięcej środków finansowych wypłacono (netto) z funduszy naśladujących subindeksy sektora telekomunikacyjnego (-87,6 mln USD) i bankowego (-65,8 mln USD).

Od początku 2010 roku saldo nadal jest ujemne i wynosi (-159,6 mln USD). Najgorszy bilans w tym okresie odnotowały ETF-y sektorów: telekomunikacyjnego (-256,9 mln USD), bankowego (-124,6 mln USD) oraz napojów i żywności (-110,8 mln USD). Największym zainteresowaniem europejskich inwestorów cieszyły się natomiast fundusze ETF replikujące subindeksy: sektora użyteczności publicznej (+176,6 mln USD) i branży medialnej (+148,9 mln USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.