Skip to main content

Wkrótce nowy ETF w Grecji i Turcji

Na początku 2010 roku powinien zostać utworzony i wprowadzony przez NBG Asset Management S.A. na giełdy papierów wartościowych w Atenach (Athens Exchange – ATHEX) i Stambule (Istanbul Stock Exchange – ISE) pierwszy wielorynkowy ETF (multimarket ETF). Będzie on oparty na nowym indeksie Greece & Turkey 30 Index (GT-30) – wspólnym indeksie obu tych giełd – który został uruchomiony 28 września. Indeks ten jest obliczany przez STOXX Ltd. i odzwierciedla koniunkturę wśród 30 największych (pod względem kapitalizacji) spółek, których akcje są notowane na obu parkietach (po 15 z każdej giełdy). Spółki te odpowiadają za około 70 proc. kapitalizacji obu parkietów. W indeksie nieznacznie przeważają spólki tureckie – ich udział w kapitalizacji indeksu wynosi 54,3%, podczas gdy spółek greckich 45,7%. Największy udział w portfelu indeksu posiadają banki (48,45% – 8 spółek) oraz inne firmy finansowe (8,51% – 3 spółki). Największy udział w indeksie GT-30 mają: National Bank of Greece (10,63%), Akbank (8,84%), Garanti Bankasi (8,25%), Turkcell (7,81%) oraz IS Bankasi (6,05%) (cztery ostatnie spółki to firmy tureckie) (wszystkie dane – stan na 25 września).

Biorąc pod uwagę znakomitą koniunkturę panującą w ostatnich miesiącach na obu rynkach, czego odzwierciedleniem może być ponad 60-procentowy wzrost indeksu GT-30 w minionych sześciu miesiącach (według przeprowadzonych symulacji), należy się spodziewać, iż ETF oparty na tym indeksie może wzbudzić zainteresowanie wśród zarządzających, którzy lokują aktywa na emerging markets. Niewykluczone, że może on znaleźć się także w kręgu zainteresowania polskich zarządzających funduszami inwestycyjnymi, którzy inwestują środki w tym regionie Europy (w szczególności subfunduszu Quercus Bałkany i Turcja wchodzącego w skład funduszu Quercus Parasolowy zarządzanego przez Quercus TFI). Według wyliczeń firmy Analizy Online w końcu czerwca br. aż 17 proc. portfela funduszy Nowej Europy stanowiły bowiem spółki tureckie.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.