Skip to main content

W długim okresie zarządzane aktywnie europejskie fundusze z reguły przegrywają z benchmarkami

Lyxor ETF Research opublikował wyniki corocznego badania, którego celem jest porównanie wyników inwestycyjnych zarejestrowanych w Europie, aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych z wynikami ich benchmarków. Badanie dotyczyło 15 najważniejszych grup funduszy (z grona funduszy akcji i dłużnych) biorąc pod uwagę wartość zarządzanych aktywów. Najważniejsze wnioski płynące z badania są następujące:

1. Wyniki inwestycyjne na podstawie danych z końca roku 2015 dla okresu 10-letniego i pięcioletniego są zbliżone do tych z roku 2014: odpowiednio 20% i 23% europejskich (biorąc pod uwagę ich domicyl) funduszy zarządzanych aktywnie osiągnęło wyniki lepsze od ich benchmarków. Kontrastuje to z rezultatami dla samego roku 2015, w którym średnio 47% funduszy aktywnie zarządzanych pokonało swój benchmark, podczas gdy w 2014 r. było to jedynie 25%. W 2015 r. średnia (ważona aktywami) stopa zwrotu funduszy ponad benchmark wyniosła 0,9%, zaś prosta średnia stopa zwrotu ponad benchmark wyniosła tylko 0,4%. Oznacza to, że największe fundusze osiągnęły najlepsze rezultaty w 2015 r. Wyniki funduszy z wszystkich kategorii zostały osiągnięte w środowisku, które charakteryzowało się o 8% wyższym poziomem zmienności niż w 2014 r. W ubiegłym roku najlepszymi kategoriami funduszy z największą liczbą podmiotów pokonujących benchmark były: fundusze francuskich małych i średnich spółek, fundusze chińskich akcji i – co zaskakujące – fundusze europejskich dużych spółek (rynek tego typu spółek powinien być bardziej efektywny) . Najgorzej wypadły fundusze inwestujące na europejskim rynku instrumentów o stałym dochodzie (europejskie obligacje skarbowe i europejskie obligacje typu high yield). Zarówno w 2015 jak i w 2014 roku średnio tylko 27% funduszy z tej grupy pokonywało swój benchmark.

2. Istotny udział w pokonywaniu benchmarków przez aktywnie zarządzane fundusze miały czynniki ryzyka (risk factors). Menedżerowie europejskich, aktywnie zarządzanych funduszy przeważali takie czynniki jak niska beta (Low Beta), impet (Momentum) i jakość (Quality), które pokonywały swoje benchmarki w 2015 r. To w głównej mierze wyjaśnia to, dlaczego aż 72% z nich osiągało lepsze wyniki inwestycyjne od ich benchmarków (w 2014 r. było to tylko 23%). Fundusze amerykańskich dużych spółek były przeważone czynnikami niskiej bety, impetu, wartości (Value) i jakości, które radziły sobie słabo w 2015 roku, dlatego też jedynie 25% tych funduszy pokonało swoje benchmarki (w 2014 r. było to 18%). Zarządzane aktywnie fundusze japońskich spółek były w 2015 r. przeciętnie przeważone czynnikiem wartości, który osiągał gorsze rezultaty od benchmarku, w efekcie czego tylko 26% tych funduszy pobiło swój benchmark.

3. Funduszom zarządzanym aktywnie jest coraz trudniej pokonywać benchmarki smart beta. W 2015 roku tylko 14% europejskich, aktywnie zarządzanych funduszy osiągnęło wyższą stopę zwrotu od indeksu FTSE Europe Minimum Variance Index. W okresie ostatnich 10 lat odsetek takich funduszy wyniósł tylko 8%. Oznacza to, że menedżerowie aktywnie zarządzanych funduszy mają problem z pokonywaniem indeksów smart beta tak w krótkim, jak i w długim okresie. W 2015 roku 42% aktywnie zarządzanych europejskich funduszy pokonało tradycyjny benchmark ważony kapitalizacją, natomiast tylko 16% pokonało strategię smart beta. W okresie 10-letnim wartości te zmniejszyły się do – odpowiednio – 18% i 4%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.