Skip to main content

Udany pierwszy kwartał dla sektorowych funduszy ETF replikujących subindeksy STOXX 600

W przedświątecznym tygodniu, zakończonym 1 kwietnia, koniunktura giełdowa sprzyjała inwestorom lokującym aktywa w sektorowych funduszach ETF. Wszystkie subindeksy STOXX 600 Index odnotowały wzrost wartości – największy stał się udziałem subindeksów surowców podstawowych (6,6%) i nieruchomości (4,1%), zaś najmniejszy subindeksów opieki zdrowotnej (1,2%), branży samochodowej (1,6%) i sektora bankowego (1,8%). Dobre nastroje na europejskich parkietach zachęciły inwestorów do powierzenia środków finansowych funduszom ETF – według danych zebranych przez BlackRock przewaga nabyć nad umorzeniami wyniosła 46,8 mln USD.

Najlepszy rezultat odnotowały fundusze naśladujące rezultaty subindeksu bankowego, które pozyskały netto 60,7 mln USD oraz fundusze powiązane z subindeksem branży medialnej, które pozyskały netto 20,8 mln USD. Największy odpływ środków miał miejsce w przypadku ETF-ów replikujących subindeksy branży ubezpieczeniowej (-20,0 mln USD), samochodowej (-17,8 mln USD) oraz żywności i napojów (-16,7 mln USD).

W pierwszym kwartale (dokładnie do 1 kwietnia) fundusze ETF naśladujące zachowanie 19 subindeksów sektorowych STOXX 600 Index pozyskały netto 304,4 mln USD. Choć najwięcej w tym okresie można było zarobić lokując kapitał w ETF-y powiązane z subindeksami branży technologicznej (większość osiągnęła stopę zwrotu przekraczającą 12 procent) oraz branży turystycznej (ich stopy zwrotu oscylowały wokół 11 procent), to nie one przyciągnęły najwięcej nowych środków finansowych. Liderem pod tym względem okazały się ETF-y powiązane z subindeksem branży medialnej (+311,6 mln USD) oraz subindeksem sektora bankowego (+200,9 mln USD). Na przeciwnym biegunie znalazły się fundusze ETF odzwierciedlające wyniki spółek telekomunikacyjnych (-274,6 mln USD) oraz firm działających w sektorze żywności i napojów (-114,7 mln USD). Analizując poszczególne fundusze najwięcej kapitału netto w analizowanym okresie pozyskał Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Media (+248,2 mln USD), zaś najwięcej kapitału stracił Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Telecommunications (-186,9 mln USD).

W dniu 1 kwietnia wartość aktywów ulokowanych w funduszach ETF replikujących subindeksy STOXX 600 Index wyniosła 9907,8 mln USD, co oznacza wzrost w porównaniu z końcem 2009 roku o 637,6 mln USD (6,9%). Największymi aktywami zarządzały fundusze odwzorowujące wyniki subindeksów: bankowego (1684,4 mln USD), surowców podstawowych (1483,1 mln USD), ropy i gazu (1079,7 mln USD) i opieki zdrowotnej (928,1 mln USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.