Skip to main content

UBS wprowadził nowe ETF-y na giełdy we Frankfurcie i w Zurychu

W ostatnich tygodniach na Deutsche Boerse i SIX Swiss Exchange zadebiutowały nowe fundusze ETF wyemitowane przez UBS.

31 marca 2011 r. UBS wprowadził do obrotu w segmencie XTF na Deutsche Boerse dwa fundusze ETF (różniące się jedynie grupą potencjalnych odbiorców) oparte na HFRX Global Hedge Fund Index. UBS ETFs plc – HFRX Global Hedge Fund Index SF – (CHF) A-acc i UBS ETFs plc – HFRX Global Hedge Fund Index SF – (GBP) A-acc pozwalają inwestorom partycypować w wynikach ww. indeksu w dwóch walutach obrotu: funcie szterlingu i franku szwajcarskim. Indeks ten obejmuje wszystkie najważniejsze strategie na rynku funduszy hedgingowych, w tym m.in.: convertible arbitrage, distressed securities oraz equity hedge. Udział poszczególnych strategii w indeksie jest zależny od wartości zainwestowanych aktywów w sektorze funduszy hedgingowych. Fundusze te nie wypłacają dywidendy. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 1,50% w skali roku.

Interesujące fundusze ETF UBS pojawiły się w kwietniu także na SIX Swiss Exchange. 6 kwietnia miało miejsce pierwsze notowanie funduszy UBS-Index Solutions – SXI Real Estate ETF A (adresowany do klientów indywidualnych) oraz UBS-Index Solutions – SXI Real Estate ETF I (adresowanych do klientów instytucjonalnych). Replikują one indeks SXI Real Estate, który obejmuje wszystkie spółki z sektora nieruchomości i fundusze nieruchomości (spełniające określone kryteria), których akcje (udziały) są notowane na parkiecie w Zurychu. Fundusze te wypłacają dywidendę raz w roku. Opłata za zarządzanie wynosi 0,20% (w przypadku jednostek kategorii I) lub 0,35% (w przypadku jednostek kategorii A). Walutą funduszy i walutą ich obrotu jest frank szwajcarski.

Z kolei 20 kwietnia 2011 r. na giełdzie w Zurychu rozpoczęły się notowania funduszy:

  • UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF I-acc GBP

  • UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF I-acc EUR

  • UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF I-acc CHF

  • UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF A-acc GBP

  • UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF A-acc EUR

  • UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF A-acc CHF

Wszystkie ww. fundusze naśladują zachowanie jednego z najbardziej znanych indeksów rynku towarowego – Dow Jones UBS Commodity Index. Walutą tych podmiotów jest dolar amerykański. Różnią się one między sobą walutą obrotu (funt szterling, euro lub frank szwajcarski), podmiotami do których są adresowane (w przypadku funduszy z określeniem „A-acc” są to inwestorzy indywidualni, zaś w przypadku funduszy z określeniem „I-acc” są to inwestorzy instytucjonalni) oraz wysokością opłaty za zarządzanie (w przypadku funduszy sprzedawanych klientom indywidualnym wynosi ona 0,62%, a w przypadku funduszy dystrybuowanych wśród klientów instytucjonalnych 0,45% w skali roku).

Funkcję market makera dla ww. funduszy ETF UBS notowanych na SIX Swiss Exchange pełni bank UBS.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.