Skip to main content

Trzy pierwsze ETF-y Swedbank Robur na giełdzie w Sztokholmie

7 maja 2012 r. Swedbank Robur – jedna z największych skandynawskich firm zarządzających aktywami (założona w 1967 r.) oferująca fundusze inwestycyjne (ok. 130 funduszy dla 3,1 mln klientów w Szwecji i dla 1,2 mln klientów w krajach nadbałtyckich o łącznych aktywach w wysokości ok. 70 mld euro), ubezpieczenia na życie, produkty emerytalne oraz asset management) należąca do Swedbanku – wprowadziła na giełdę w Sztokholmie (NASDAQ OMX Stockholm) swoje trzy pierwsze fundusze ETF. Wszystkie te ETF-y są powiązane z najważniejszym indeksem skandynawskiego rynku akcji – OMXS30 (OMX Stockholm 30). Indeks ten, obliczany przez NASDAQ OMX, obejmuje akcje 30 firm notowanych na parkiecie w Sztokholmie charakteryzujących się najwyższym poziomem obrotów.

Swedbank Robur ETF OMXS30 replikuje wprost wyniki indeksu OMX Stockholm 30. Opłata za zarządzanie funduszem (management fee) wynosi 0,30% w skali roku.

Swedbank Robur ETF OMXS30 Bull 2 to lewarowany fundusz ETF stosujący podwójną dźwignię, tzn. zmiany wartości jego tytułów uczestnictwa (w skali dziennej) są w przybliżeniu równe dwukrotności dziennej zmiany indeksu OMXS30. Opłata za zarządzanie funduszem (management fee) wynosi 0,60% w skali roku.

Swedbank Robur ETF OMXS30 Bear -1 to odwrotny fundusz ETF, co oznacza że dzienne zmiany wartości jego tytułów uczestnictwa są w przybliżeniu równe odwrotności dziennej zmiany indeksu OMXS30 (np. gdy indeks rośnie o 1 proc., wartość tytułów uczestnictwa funduszu spada o ok. 1 proc.). Opłata za zarządzanie funduszem (management fee) wynosi 0,60% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.