Skip to main content

Trzy nowe fundusze ETF Source z ekspozycją na rynki Brazylii, Chin i Indii

Source poszerzył swoją ofertę akcyjnych funduszy ETF zorientowanych na rynki emerging markets (obejmowała ona dotąd fundusze MSCI Emerging Markets Source ETF i RDX (Russia) Source ETF) o trzy nowe podmioty: MSCI Brazil Source ETF, MSCI China Source ETF oraz MSCI India Source ETF.

Zdaniem Source w obliczu niskich stóp procentowych oraz kłopotów największych gospodarek świata, inwestorzy w coraz większym stopniu kierują (i kierować będą) swoją uwagę na gospodarki państw zaliczanych do tzw. emerging markets. Państwa te znajdują się w relatywnie lepszej sytuacji gospodarczej, zaś pochodzące z nich spółki mają lepsze perspektywy wzrostu dochodów. Kraje należące do rynków wschodzących są jednymi z największych beneficjentów wzrostu zainteresowania ze strony inwestorów, czego dowodem jest fakt, iż do europejskich funduszy ETF posiadających ekspozycję na emerging markets napłynęło w 2010 r. blisko 10 mld USD, a łączna kwota środków finansowych zgromadzona przez te podmioty sięgnęła w końcu listopada ubiegłego roku poziomu 44 mld USD.

Wszystkie z ww. funduszy ETF Source replikują odpowiednie indeksy MSCI (w wersji USD net total return): MSCI Brazil, MSCI China i MSCI India. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) w funduszach MSCI Brazil Source ETF i MSCI China Source ETF wynosi 0,65% w skali roku, zaś w funduszu MSCI India Source ETF 0,85% w skali roku. Fundusze znajdują się od 6 grudnia 2010 r. w obrocie na London Stock Exchange, zaś walutą ich obrotu jest dolar amerykański. Nie wypłacają one dywidend – dywidendy pochodzące ze spółek są w sposób ciągły reinwestowane. Nowe fundusze ETF są zarejestrowane w Irlandii.

Oferta Source obejmuje obecnie 83 produkty finansowe typu ETP (w tym ETFs, T-ETCs i P-ETC) w segmencie akcyjnym i towarowym. Aktywa zgromadzone w tych instrumentach finansowych sięgają ponad 6 mld USD. Od momentu rozpoczęcia działalności w kwietniu 2009 r. wartość obrotu produktami finansowymi Source przekroczyła już 120 mld USD. W październiku 2010 r. Source otrzymało nagrodę „2010 ETF Provider of the Year” od magazynu „Structured Products Magazine”.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.