Skip to main content

Trzy fundusze ETF UBS zorientowane na spółki wzrostowe na Deutsche Boerse

Od 21 lutego 2012 r. w obrocie w segmencie XTF giełdy Deutsche Boerse znajdują się trzy kolejne fundusze ETF wyemitowane przez UBS Global Asset Management.

Dwa instrumenty – UBS ETFs plc – MSCI USA Growth TRN Index SF A-acc (USD) i UBS ETFs plc – MSCI USA Growth TRN Index SF I-acc (USD) – są powiązane z indeksem MSCI Daily TR Net Growth USA USD (różnią się one między sobą jedynie typem oferowanych jednostek: pierwszy fundusz oferuje jednostki kategorii A-acc adresowane do klientów indywidualnych (minimalna inwestycja to 5 jednostek), zaś drugi oferuje jednostki typu I-acc przeznaczone głównie dla inwestorów instytucjonalnych(minimalna inwestycja to 5 tys. Jednostek)). Indeks ten obejmuje te spółki amerykańskie z portfela indeksu MSCI USA (reprezentującego 85% kapitalizacji amerykańskiego rynku akcji) , które zostały zakwalifikowane – na podstawie wysokiej wartości wskaźnika cena do zysku (P/E) – jako spółki wzrostowe (growth stocks). Obecnie indeks ten obejmuje akcje ponad 370 przedsiębiorstw – w lutym br, dominowały w nim takie firmy jak Apple (7,20%), IBM (3,58%), Google (2,40%), Microsoft (2,30%), Philip Morris (2,24%) i Coca-Cola (2,21%). Walutą ich obrotu jest dolar amerykański. Opłata za zarządzanie w przypadku jednostek typu A wynosi 0,76%, a w przypadku jednostek typu I 0,59% w skali roku.

Fundusz UBS ETFs plc – MSCI EMU Growth TRN Index SF A-acc (EUR) także oferuje ekspozycję na spółki wzrostowe, z tym że pochodzące z państw należących do strefy euro. Odwzorowuje on wyniki MSCI Daily TR Net Growth EMU Local Index – indeks ten obejmuje obecnie blisko 150 przedsiębiorstw. W końcu lutego w portfelu funduszu dominowały akcje firm niemieckich (34,0%) i francuskich (31,9%); istotne udziały posiadały również akcje spółek holenderskich (9,9%), hiszpańskich (7,1%) i włoskich (6,5%). W strukturze sektorowej największą wagę w portfelu miały branże: podstawowych dóbr konsumpcyjnych (21,9%), przemysłowa (19,9%), dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (15,9%) oraz surowcowa (14,9%). Najważniejszymi pozycjami w portfelu funduszu były w końcu lutego walory następujących przedsiębiorstw: BASF (6,3%), SAP Stamm (4,8%), Unilever (4,2%), Anheuser-Busch Inbev (4,2%) oraz Siemens (4,2%).Walutą obrotu funduszu jest euro, a opłata za zarządzanie wynosi 0,40% w skali roku.

Wszystkie ww. fundusze ETF replikują wyniki inwestycyjne odpowiednich indeksów w sposób syntetyczny, czyli z zastosowaniem kontraktów swapowych zawartych z UBS AG (oddział w Londynie), zabezpieczonych w wysokości minimum 105% przy wykorzystaniu obligacji krajów G10 i instytucji ponadnarodowych. Fundusze te nie wypłacają dywidend.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.